Laag grondwaterpeil geeft financieel risico

De funderingen van ongeveer 1 miljoen woningen en andere panden worden bedreigd door het lage grondwaterpeil. Door verzakking van funderingen kunnen ook muren en kozijnen schade oplopen. De verzekering dekt deze schade niet en dat betekent voor een huiseigenaar een kostenpost die kan oplopen tot 120.000 euro.

Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. Schade aan funderingen die ontstaat door jarenlange lage grondwaterstand is geen onvoorziene gebeurtenis. Het is daarom niet gedekt op de opstalverzekering. Het merendeel van huiseigenaren in gebieden met een laag grondwaterpeil moet rekening houden met een onverzekerde schade tussen de 500 en 10.000 euro. De totale schade in Nederland voor ondiepe funderingen die rusten op grondlagen bedraagt tot 2050 maximaal 39 miljard euro. Mocht de droogte door klimaatverandering verergeren dan kan de schade maximaal 15 miljard euro hoger uitvallen.

Paalrot

Tot ongeveer 1970 werden in Nederland houten paalfunderingen gebruikt. Het hout blijft in goede staat zolang het hout onder water staat. Nu het grondwater zakt komt er zuurstof bij het hout en ontstaat er paalrot. Als een houten paal tien tot vijftien jaar droog staat, heeft de paal onvoldoende draagkracht. Noord- en Zuid-Holland zijn bekende gebieden waar paalrot voorkomt. Minder bekend is schade door verzakking aan ondiepe funderingen. Deze funderingen rusten met een brede gemetselde voet of betonplaat op een grondlaag onder het maaiveld. Als deze grondlaag uitdroogt door een te lage grondwaterstand verzakt de fundering en ontstaat er schade aan de woningen.

Bron(nen):