Reisverzekering dekt valschade mobieltje

Getty Images

AEGON moet valschade aan een mobiele telefoon vergoeden, omdat een telefoon geen bagage is, maar onder 'kostbaarheden' valt. De reisverzekering dekte valschade bij bagage niet, bij kostbaarheden wel.

Dit blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Tijdens een vakantie in Antwerpen is de telefoon van de zoon van de verzekerde beschadigd geraakt. De reisverzekering weigert de reparatiekosten van bijna driehonderd euro te vergoeden met een beroep op de polisvoorwaarden. In die voorwaarden is schade door vallen van de bagage of onderdelen daarvan uitgesloten. De verzekerde is het daar niet mee eens. Volgens diezelfde voorwaarden valt een mobiele telefoon onder kostbaarheden en niet onder bagage. De twee partijen komen er samen niet uit en zo komt de zaak bij het Kifid.

Uitsluiting

De Geschillencommissie kijkt kritisch naar de polisvoorwaarden. In artikel 6 wordt bagage gedefinieerd als alle spullen die een verzekerde tijdens de reis heeft meegenomen. In datzelfde artikel staat dat kostbaarheden niet onder bagage vallen. De mobiele telefoon wordt expliciet genoemd als kostbaarheid. Volgens de Geschillencommissie heeft de verzekerde gelijk: de uitsluiting voor valschade geldt alleen voor de bagage en niet voor kostbaarheden. De schade aan de mobiele telefoon is dus gedekt. Aangezien er voor kostbaarheden een maximumvergoeding is van tweehonderd euro, moet de reisverzekering dit bedrag uitkeren.

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • Kifid