Vaker bonje met de buren

Achmea Rechtsbijstand zag burenruzies, conflicten over verbouwingen, claims over vertraagde vluchten, verkeersongevallen met e-bikes en onenigheid over slapende dienstverbanden vorig jaar flink stijgen. Ontslagzaken daarentegen nemen al jaren af.

Dat blijkt uit een analyse van de 152.532 zaken die verzekerden in 2018 bij Achmea Rechtsbijstand meldden. Het aantal gemelde burenruzies steeg met zes procent tot bijna vierduizend. Het vaakst ging dat over beplanting, gevolgd door hinder en erfdienstbaarheid. De grootste stijging was er bij geschillen over mandeligheid (stijging van 65 procent). Bij mandeligheid is er gezamenlijk eigendom, zoals een heg of schutting op de erfgrens. Iets meer burengeschillen eindigden bij de rechter dan in 2018. Dit kan wijzen op een verharding van onderlinge verhoudingen tussen buren. 

Verbouwingen

Hoewel de huizenmarkt piekt daalde het aantal meldingen rond koop en verkoop van huizen. Verbouwingen en onderhoud leverde juist meer juridische geschillen op. Het aantal huizenbezitters dat problemen meldde met loodgieters, installateurs aannemers en andere dienstverleners nam met ruim 17,5 procent toe. 
Bij consumentenzaken liet het aantal klachten over vertraagde vluchten een stijging zien van ruim veertig procent tot bijna 1700 zaken. Vergeleken met vier jaar geleden is er bijna een verdubbeling. De gemiddelde claim bedroeg bijna zeshonderd euro. 

Verkeer

28.000 verzekerden klopten aan bij de rechtsbjstandsverzekeraar om schade en kosten van een verkeersongeval vergoed te krijgen. In ongeveer een kwart van de gevallen ging het om parkeerschade.  Opmerkelijk is dat het aantal meldingen van verkeersongevallen met een e-bike in drie jaar meer dan verdubbeld is tot 148. 

Het aantal gemelde ontslagzaken is in 2018 gedaald tot 12.244. Vier jaar geleden ontving Achmea Rechtsbijstand nog bijna twintigduizend meldingen van haar verzekerden. De rechtsbijstandverzekeraar verklaart dit niet alleen door de positieve economsiche omstandigheden, maar wijst er ook op dat werkgevers de nieuwe regels van het ontslagrecht steeds beter toepassen. Uitzondering zijn zaken over slapend dienstverband. Die verdubbelden bijna vergeleken met 2017. Bij een slapend dienstverband is een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt, maar niet ontslagen. Hierdoor hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen.