Verzekerde moet zelf oorzaak schade aantonen

Een verzekerde die de oorzaak van een schade aanwijst, moet kunnen aantonen dat die schade daadwerkelijk het gevolg is van die die oorzaak. Lukt dat niet, dan hoeft de verzekeraar de schade niet te vergoeden.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Een verzekerde heeft in januari door een lekkage schade aan de badkamer en het dak. Hij meldt dat in oktober bij de verzekeraar en in januari komt er een schade-expert op bezoek. Op dat moment is vrijwel de gehele badkamer gestript. Het bad en het meeste tegelwerk zijn verwijderd. De expert ziet geen sporen van directe lekkage, maar wel schimmel tot op  heuphoogte. De expert krijgt het sterke vermoeden dat de schade het gevolg is van verouderde kitranden. De badkamer stamt uit 2003 en de kitranden zijn pas in 2020 voor het eerst vervangen. De schade is volgens hem dus niet veroorzaakt door een plotselinge en onvoorzien gebeurtenis. Het is daarom niet verzekerd op de woonhuisverzekering.

Rioolbuis
De Geschillencommissie tilt zwaar aan het oordeel van de expert. De verzekerde stelde eerst dat de schade was veroorzaakt door lekkage van het dak. Nadat de expert had geconcludeerd dat dat niet het geval was, kwam de verzekerde met een andere oorzaak. Water zou langs de rioolbuis bij het zwevende toilet hebben gelekt. De expert heeft hiervan geen sporen aangetroffen. Er is dus geen oorzaak van de schade aangetoond, en daardoor is niet vast te stellen of de waterschade plotseling is opgetreden of niet. In zo'n geval mag de verzekering weigeren de schadevergoeding uit te keren

Bron(nen):