Wat moet ik doen bij stormschade?

Stormschade omgevallen boom
Getty Images

Als je wordt getroffen door stormschade is de averij vaak groot. Wat zijn de eerste stappen bij stormschade en welk deel dekt de verzekering?

Stappenplan

Eerder publiceerde PlusOnline een artikel over waterschade. Net als bij waterschade is het verstandig om allereerst een stappenplan te volgen:

1. Schade opnemen
Controleer in en rond het huis of er schade is. Let wel op de eigen veiligheid. Een ladder gebruiken om de dakgoot te bekijken kan, maar daadwerkelijk het dak beklimmen is geen advies.

2. Hulp
In het geval van ernstige schade schakelt u de brandweer in. Neem vervolgens contact op met uw verzekeraar om de schade toe te lichten. Deze stuurt een schade-expert langs voor de inspectie. De schade-expert stelt dan het schadebedrag vast.

3. Tweede expert
Mocht u het oneens zijn met het bedrag, dan kunt u contact opnemen met een contra-expert. De inschakeling van deze expert wordt vergoed door de verzekeraar.

4. Foto's
Zorg altijd voor bewijs, mocht dat later van pas komen. Het kan altijd voorkomen dat er later nog eens naar de precieze schade wordt gevraagd. In dat geval is het handig om te kunnen bewijzen hoe groot de schade was. Maak duidelijke foto's waarop de schade volledig zichtbaar is.

Veelgestelde vragen

Ben ik verzekerd tegen stormschade?

Onder 'storm' verstaan we windkracht 7 of meer. Wanneer u een inboedelverzekering hebt afgesloten, ligt het aan de dekking of de kosten vergoed worden. In het geval van een all-riskdekking dekt de verzekeraar alle kosten. Wel moet u eventueel rekening houden met een bedrag aan eigen risico.

Wie is aansprakelijk als de boom van de buren ons schade oplevert?

De eigenaar van de boom heeft een zorgplicht. Hij of zij kan aansprakelijk worden gesteld als er bewijs is dat er onvoldoende onderhoud is gepleegd. Maar ook in dat geval kun je de schade niet altijd verhalen op de eigenaar van de boom. Lees hier meer.

Is mijn auto verzekerd tegen stormschade?

Niet alleen de all-riskverzekering zorgt voor volledige dekking bij stormschade, ook de beperkte cascoverzekering. Ook hier geldt vaak wel een eigen risico. Als u een WA-verzekering hebt, wordt enkel schade vergoed die anderen veroorzaken. Wegwijs.nl maakte eerder een specifiek overzicht en Plus schreef er een artikel met tips over.

Hoe lang duurt het voordat de schade wordt hersteld?

Experts komen gemiddeld gezien binnen één tot twee dagen langs. Hoe groter de schade, hoe urgenter het bezoek. Mocht u door de schade niet meer thuis kunnen slapen, dan regelt de verzekeringsmaatschappij een vervangende woonruimte.

Schadeformulier

Voor het melden van stormschade kunt u uw verzekeraar of assurantieadviseur bellen. Heeft u een schadeformulier nodig? Het melden van stormschade doet u met het Algemeen Schadeformulier.

Bron 
  • rtvnh