Wie krijgt de uitkering levensverzekering?

Vraag van de week

Getty Images

In de nalatenschap van mijn oom bevindt zich een levensverzekering. Het gaat over een flink bedrag. Wij zijn de erfgenamen van deze oom en vragen ons af wie de uitkering toekomt.

Wie de uitkering levensverzekering toekomt, staat op het polisblad van de verzekering. In de regel is het lijstje als volgt: eerst komt het (bij het in leven zijn) de verzekeringsnemer toe, dan de echtgenoot/ote of (geregistreerd) partner, dan kinderen en tenslotte de erfgenamen. Het is dus van belang om eerst op het polisblad na te kijken wie de begunstigde(n) van de uitkering levensverzekering is/zijn.

Zijn de erfgenamen de begunstigden, dan zullen zij allemaal moeten tekenen voor ontvangst en vervolgens ontvangen zij de uitkering van de verzekeringsmaatschappij. De uitkering maakt geen deel uit van de nalatenschap, maar is wel belast met erfbelasting en moet dus ook opgegeven worden bij de aangifte erfbelasting. Alleen wanneer iemand de levensverzekering op het leven van de overleden oom heeft afgesloten en er zelf de premie voor heeft betaald kan deze de uitkering vrij van erfbelasting worden ontvangen. Maar in dat geval is wel duidelijk wie de begunstigde van de uitkering levensverzekering is: de verzekeringsnemer.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.