Yarden mag verzekering eenzijdig aanpassen

Uitvaartverzekeraar Yarden mag de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen vanwege de slechte financiële situatie. De wijziging is nodig om te voldoen aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Zonder die wijziging zou Yarden in de toekomst onvoldoende geld in kas kunnen hebben om alle verplichtingen na te komen.

Dat blijkt uit twee uitspraken van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Die twee klagers staan niet alleen. Het Kifid heeft ruim 120 klachten ontvangen over de wijziging van de Yarden-pakketpolis. Die klachten zijn tijdelijk in de wacht gezet tot deze twee uitspraken. Bij de beoordeling van die klachten zal de Geschillencommissie vasthouden aan de lijn van de twee uitspraken. Beide klachten betreffen de natura-uitvaartverzekering. Een verzekerde heeft bij zo'n verzekering recht op een aantal vooraf overeengekomen producten en diensten. Bij een somverzekering keert de verzekeraar een bepaald bedrag uit.
Yarden heeft de naturaverzekering op 1 januari 2020 gewijzigd. Kostenstijging van producten en diensten komen sindsdien voor rekening van de verzekerde. Dat betekent dat de uitvaart niet meer volledig is gedekt zoals afgesproken. De twee klagers willen dat de verzekering ongewijzigd wordt voortgezet.

Uitzonderlijke omstandigheden

De Geschillencommissie vindt dat een eenzijdige wijziging in principe niet past bij een verzekering. Het idee van een verzekering is namelijk dat de verzekerde een bepaald risico overdraagt aan de verzekeraar tegen betaling van de premie. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden mag een verzekeraar eenzijdig de voorwaarden wijzigen, aldus de Geschillencommissie. In dit geval heeft Yarden aannemelijk gemaakt de wijziging noodzakelijk is om de financiën op orde te krijgen. Een wijziging voorkomt bovendien een nog slechter scenario, namelijk een faillissement. Verzekerden zouden dan nog slechter af zijn. De Geschillencommissie vindt de wijzigingen daarom niet onredelijk.