Klacht over openbaar vervoer

OV
Getty Images

In het openbaar vervoer gebeuren helaas regelmatig dingen waardoor u gedupeerd raakt. In veel gevallen kunt u uw schade declareren. Gebruik hiervoor onze gratis voorbeeldbrief.

De bus reed de halte voorbij, de tram remde te hard, de buschauffeur reed door terwijl u uw hand uitstak, uw fiets is tijdens het vervoer beschadigd of de trein was vertraagd...

Allemaal ergernissen die u kunt hebben met het openbaar vervoer. Wanneer u nadeel heeft ondervonden of schade opliep dan kunt u een officiële klacht indienen.

In eerste instantie moet u daarvoor contact opnemen met de desbetreffende vervoersmaatschappij. Kunt u geen adres vinden van de vervoerder dan kunt u binnen 6 weken nadat de klacht zich voordeed, uw brief sturen naar Postbus 55, 2501 CB Den Haag. Uw brief wordt dan naar de juiste vervoerder doorgestuurd.

Een redelijke termijn waarop de vervoerder op uw klacht moet reageren is van twee tot maximaal vier weken.

Bij treinvertraging kunt u de prijs van hun treinkaartje geheel of gedeeltelijk terugkrijgen van de NS. Daarvoor moet u een speciaal formulier invullen. Dit is verkrijgbaar bij ieder NS-loket of te bestellen via telefoonnummer 0900-1462.

Levert uw klachtenbrief geen, of niet het gewenste, resultaat op, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer www.digitaal.degeschillencommissie.nl

Tips 

  • Omschrijf uw klacht zo precies mogelijk. Noem datum, plaats en tijdstip van de klacht. Indien bekend noem het lijnnummer, het ritnummer en de rijrichting van trein, tram, bus of metro. U kunt het ritnummer vinden in de tabel van de dienstregeling.
  • Zijn er getuigen? Vermeld dan ook hun naam en adres.
  • Hebt u schade geleden of extra kosten gemaakt bewaar dan de bewijsstukken en stuur ze mee. Wel een kopie maken! Van vervoersbewijzen alleen de kopie opsturen en het origineel behouden.
  • Verstuur uw brief aangetekend.
Auteur 
  • Madeleine van de Wouw