Auto van zaak: zakelijke of privekilometers?

De expert legt uit

Van mijn werkgever heb ik een auto ter beschikking. Omdat ik zelf ook een auto heb, probeer ik de bijtelling te voorkomen met behulp van een zogenoemde sluitende kilometeradministratie. Welke kilometers gelden nu als zakelijke kilometers?

Een werkgever kan aan zijn werknemer een auto ter beschikking stellen. Deze auto mag meestal ook voor privé-doeleinden worden gebruikt. Dit is in feite loon in natura. In de Wet op de Loonbelasting 1964 is geregeld dat het voordeel van de auto van de zaak tot het loon voor de loonbelasting wordt gerekend. Dit is de zogenoemde autokostenfictie (bijtelling). De autokostenfictie geldt in beginsel voor alle werknemers aan wie door de werkgever een auto ter beschikking is gesteld. Dit geldt ook als de auto geen eigendom is van de werkgever, maar deze de auto bijvoorbeeld heeft geleaset. Deze autokostenfictie bedraagt in het algemeen 25% van de waarde van de auto. De verplichting van de bijtelling voor het privé-gebruik van de auto ligt bij de werkgever.

Er vindt altijd een bijtelling plaats tenzij blijkt dat er niet meer dan 500 kilometer privé op kalenderjaarbasis wordt gereden. De wetgever heeft hier strenge regels voor. Sinds 2006 wordt hierop ook streng door de Belastingdienst gecontroleerd.

Zakelijke kilometers zijn de kilometers die voor het bedrijf worden gereden. Hieronder valt dus onder andere een bezoek aan klanten, leveranciers. Daarnaast is het woon-werkverkeer ook zakelijk. Dit is zelfs het geval als er tussen de middag thuis wordt geluncht. Kilometers die voor een studie in het belang van de dienstbetrekking worden gemaakt kunnen (deels) ook als zakelijk worden gezien. Alle andere kilometers worden als privé-kilometers aangemerkt. U kunt daarbij denken aan een bezoek aan de (tand)arts voor het werk of het wegbrengen van kinderen naar de crèche. In dat geval gelden de zogenoemde 'omrijdkilometers' als privé-kilometers.

Voorbeeld:
De afstand woon - werk bedraagt 21 kilometer. Doordat op weg naar het werk de tandarts wordt bezocht, bedraagt de afstand nu 29 km. De extra 8 km worden gezien als privé kilometers.

N.B. Sinds 2001 geldt de bijtelling overigens behalve voor personenauto’s ook voor bestelauto’s. Hierop geldt slechts de uitzondering voor bestelauto’s die door hun aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor vervoer van goederen.

Nicole Goud is als fiscaal expert werkzaam bij het IFK.

1 Reactie

Door C.T. van Silfho... (niet gecontroleerd) op ma, 3-2-2020 - 14:46

Rijden voor een dagbesteding, dus zorg voor patienten
Ik lees ergens een mening van het Juridisch Loket, die schrijft het volgende:

Krijgt U alleen een vergoeding voor gemaakte kosten? Dan is deze vergoeding niet belast...met eigen auto ontvangt men Kilometervergoeding van minimaal 19 eurocenten per kilometer.
Waar moet ik op letten?