VAR 2014 ook in (deel) 2015 geldig i.v.m. nieuwe regelgeving

Beschikking geen loonheffing: BGL

Op m’n 58e ben ik ontslagen en het lukte me niet om een nieuwe baan te krijgen. Ik ben toen voor mezelf begonnen als zzp-er en eigenlijk gaat dit heel goed. Nu krijg ik elk jaar een VAR-verklaring. Deze heb ik ook voor 2014. Onlangs heb ik een brief gekregen waarin staat dat mijn VAR voor 2014 ook voor 2015 geldig is. Kunt u mij zeggen hoe dit zit, want op de VAR 2014 zelf staat dat deze maar geldt voor een kalenderjaar?

Wat is een VAR?
Binnen de belastingwetgeving en de sociale zekerheid wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. Het is echter niet in alle gevallen duidelijk of sprake is winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden.De door u genoemde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is (onder andere) bedoeld als hulpmiddel voor de beoordeling van een arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Men vraagt deze aan en ontvangt deze van de Belastingdienst.

BGL komt in de plaats van VAR
Gebleken is dat de systematiek van de VAR niet optimaal was. Daarom wordt in 2015 de Beschikking geen loonheffing (BGL) ingevoerd. Deze BGL vervangt de VAR. De BGL kan worden aangevraagd via een webmodule. De huidige aanvraagprocedure vervalt.
Anders dan bij de VAR moet de opdrachtgever de beschikking controleren voordat hij de opdracht geeft aan de opdrachtnemer. Zo worden zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever verantwoordelijk voor de beoordeling of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Is dat het geval, dan moet de opdrachtgever loonheffingen afdragen.

Overgangsrecht
Vanwege deze nieuwe wet- en regelgeving geldt in 2014 en een deel van 2015 het volgende: Indien de opdrachtnemer hetzelfde werk blijft doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden, mag de opdrachtnemer de VAR voor 2014 ook in 2015 blijven gebruiken totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. De opdrachtnemer hoeft in dat geval dus geen nieuwe VAR voor 2015 aan te vragen; hij krijgt dus niet automatisch een nieuwe VAR voor 2015. Deze regeling geldt voor alle geldige VAR's die een opdrachtnemer voor 2014 heeft.
Dit geldt dus ook voor u. Wanneer de nieuwe regels in werking treden, zult u - naar verwachting - alsnog een BGL moeten aanvragen. Ik ga er van uit dat de Belastingdienst u ook hierover tijdig zal informeren.

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Sinds 2007 is zij werkzaam bij IFK en schrijft en ontwikkelt zij daar lesmateriaal voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied.