Wachtgeld. Hoeveel is het? Wie krijgt het?

Regeling veel ruimer dan normale WW

Getty Images

Zelf opstappen en tonnen toe krijgen, dat voorrecht is alleen voor politici weggelegd. Geldenrecht dook in deze riante regeling.

Dames en heren die besluiten uit de politiek te stappen, op eigen initiatief: Agnes Kant, Camiel Eurlings, Wouter Bos, Laetitia Griffith, Johan Remkes… zullen zij de laatste zijn?  Zo vlak voor de nieuwe verkiezingen is het voor de politici een moment van bezinning. Een aantal beantwoordt de vraag of ze door willen gaan duidelijk met ‘nee’.
Eigenlijk nemen ze vrijwillig ontslag. Niemand heeft ze tenslotte gevraagd om te vertrekken.

Wie een normale baan heeft, kan ook vrijwillig ontslag nemen. Maar dat wordt niet beloond. Sterker nog: als u dat doet krijgt u geen WW-uitkering, omdat u 'verwijtbaar werkloos' bent. Voor politici gelden andere regels en is er wel een inkomensregeling. Ongeacht of het vertrek vrijwillig of gedwongen was: de wachtgeldregeling geldt sowieso.

De wachtgeldregeling is dus een soort WW voor politici. Vroeger was er ook zo’n soort regeling voor ambtenaren in het algemeen, maar die is al een tijd afgeschaft. Afgetreden ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, wethouders en gedeputeerden krijgen wel wachtgeld.

In de WW-uitkeringen is de afgelopen jaren pittig gesnoeid. Een werkloze werknemer krijgt twee maanden lang 75% van het laatstverdiende salaris, daarna 70%. Er geldt een maximum salaris waarover dit berekend wordt. Dit maximumdagloon staat nu op € 186,65, wat neerkomt op een bruto maandsalaris van € 4.060. Wie meer verdient, krijgt door deze maximering minder dan de genoemde 75% en 70%.  WW kunt u voor maximaal 38 maanden ontvangen, afhankelijk van uw arbeidsverleden.

Het eerste jaar ontvangt de oud-politicus 80% van het laatstverdiende inkomen, daarna 70%. Voor de hoogte van dit inkomen geldt in principe geen maximum, zoals het maximum dagloon bij de WW.  Een minister verdient bruto € 140.000, dus zal aan wachtgeld in het eerste jaar € 112.000 krijgen, daarna € 98.000. Voor een Kamerlid ligt het salaris op zo’n € 7.000 bruto per maand. Ze krijgen het wachtgeld net zo lang als hun diensttijd, met een minimum van twee, en een maximum van zes jaar. Zonder sollicitatieplicht. Alleen wie al binnen drie maanden aftreedt, krijgt maximaal zes maanden wachtgeld. Nemen de oud-politici een baan aan met een lager inkomen, dan wordt dat binnen de wachtgeldregeling aangevuld tot het oude loon.
Vorig jaar zijn er plannen gemaakt om de wachtgeldregeling vanaf de volgende kabinetsperiode flink te versoberen. De duur zou maximaal vier jaar moeten worden, en er is gesproken over een sollicitatieplicht voor werkloze politici.

Auteur 
  • Anneke Ranzato