De overwaarde verrekenen

Vraag van de week

Getty Images

Toen wij gingen trouwen (met huwelijkse voorwaarden, koude uitsluiting) en ons eerste huis kochten, heb ik de overwaarde van mijn verkochte woning ingebracht bij de aankoop. Voor de rest van de koopsom hebben mijn vrouw en ik een hypotheek genomen. Nu zij is overleden, komen haar erfgenamen om de grootte van hun vordering vast te stellen. Heb ik recht op mijn eigen ingebrachte geld?

Toen wij gingen trouwen (met huwelijkse voorwaarden, koude uitsluiting) en ons eerste huis kochten, heb ik de overwaarde van mijn verkochte woning ingebracht bij de aankoop. Voor de rest van de koopsom hebben mij vrouw en ik een hypotheek genomen. Nu zij is overleden, komen haar erfgenamen om de grootte van hun vordering vast te stellen. Heb ik recht op mijn eigen ingebrachte geld?  
 
Ja, u heeft alleen al door de huwelijkse voorwaarden recht op het terugkrijgen van het bedrag van de inbreng van de eigen middelen. Daarnaast bestaat er sinds 2012 de zogenoemde beleggingsleer. Dat houdt in dat u naast de eigen inbreng ook recht heeft op de waardeontwikkeling van het pand vanaf de aankoop (de inbreng van geld) van de woning. Heeft u bij aankoop bijvoorbeeld €50.000 eigen geld ingebracht bij de aankoop en is de woning sindsdien in waarde verdubbeld, dan heeft u ook recht op die waardeontwikkeling en dus recht op €100.000.

Heeft u daarnaast de hypotheeklasten (aflossingen) voor uw rekening genomen dan kan het afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden zijn dat ook de beleggingsleer van toepassing is en daarmee effect heeft op de nalatenschap. Voordat de erfgenamen de grootte van de nalatenschap van hun moeder kunnen vaststellen en daarmee ook de vordering op u, moet er eerst nog goed gelezen en flink gerekend worden.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel