Ex aansprakelijk voor huurachterstand

Wie na het verbreken van een relatie de gezamenlijke huurwoning verlaat en vergeet de huur correct op te zeggen, loopt het risico op een vervelende verrassing. Als de ex de huur niet betaalt, blijf je namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de huurachterstand.

Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. In de zomer van 2016 vertrekt een vrouw uit de huurwoning waar haar ex-partner blijft wonen. Hij betaalt de huur niet meer en de woningbouwvereniging stapt naar de rechter om het huurcontract te ontbinden, de woning te ontruimen en 3153 euro aan achterstallige huur te innen. De rechter gaat hiermee akkoord.

Toestemming

De vrouw gaat in hoger beroep omdat zij zich niet aansprakelijk acht voor de achterstallige huur. De relatie was beëindigd, zij stond ergens anders ingeschreven en had de woningbouwvereniging op de hoogte gesteld. De woningbouwvereniging kijkt er anders tegen aan. Samenwonende huurders mogen niet afzonderlijk de huur opzeggen zonder toestemming van de woningbouwvereniging. In dit geval heeft de woningbouwvereniging niet ingestemd met de opzegging en dus is de vrouw aansprakelijk voor de huurachterstand. Het Hof is het met de woningbouwvereniging eens, omdat de vrouw niet kon aantonen dat de woningbouwvereniging akkoord is gegaan met de huuropzegging. Zij is dus hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van haar ex.

Bron(nen): Schuldinfo, Uitspraken Rechtzaak