Koop woning na overlijden

Vraag van de week

Mijn vrouw en ik zijn beiden 72 jaar. We hebben onlangs een nieuwe woning gekocht waar we beter uit de voeten kunnen. Pas over zes maanden wordt de woning aan ons geleverd. Wat gebeurt er als een van ons, of wij beiden voor die tijd komen te overlijden?

In het geval dat u beiden komt te overlijden of een van u, maakt de koopovereenkomst deel uit van de nalatenschap. Dat is zo omdat overlijden de verplichting de woning af te nemen niet teniet gedaan wordt door de dood. De langstlevende of erfgenamen moeten de woning dus afnemen. Als een van u beide komt te overlijden zal dat niet zo erg zijn; de verhuizing is niet voor niets in gang gezet. Mocht u beiden voor de levering van de nieuwe woning komen te overlijden, dan zitten uw erfgenamen met de nieuwe woning opgescheept. Dat hoeft nu niet zo erg te zijn, de overspannen woningmarkt (in sommige delen van Nederland) zorgt er wel voor dat de woning weer snel verkocht is. De erfgenamen kunnen de koop ook ongedaan maken, maar dat kost vaak een deel (10 procent is gebruikelijk) van de koopsom.

Beter is het om, als u op gevorderde leeftijd een woning koopt, rekening te houden met het feit dat u voor de koop zou kunnen overlijden. In de koopovereenkomst kunt u ontbindende voorwaarden opnemen. Vaak worden die voor de financiering en bouwkundig onderzoek gebruikt. Voor u als oudere koper kunt u als ontbindende voorwaarde overlijden opnemen. Eventueel met de aanvulling dat als het overlijden vlak voor de levering plaatsvindt, een kleine vergoeding mogelijk is.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.