Laagste huurverhoging in jaren

Huurverhogingen waren sinds 1960 nog nooit zo laag. De huren van sociale huurwoningen stegen met 0,3 procent. Huren in de vrije sector stegen met 2,2 procent. Gemiddeld ging de huur met 0,8 procent omhoog.

De Woonbond geeft enkele verklaringen voor deze lage stijging. Ongeveer een half miljoen huurders van een vrije sectorwoning kregen dit jaar een lagere huurverhoging. Voor het eerst is er namelijk een wettelijk maximum voor de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector. Zo'n 2,5 miljoen huurders van een sociale woning kregen huurbevriezing. Zij kregen dit jaar dus geen huurverhoging. Derde verklaring is de huurverlaging voor huurders met een laag inkomen in een veel te dure sociale huurwoning van een woningcorporatie.

Tijdelijk

Ondanks de gemiddeld lage huurverhoging vindt de Woonbond dat er meer moet gebeuren om de huren betaalbaar te krijgen. De Woonbond wijst erop dat de huurbevriezing voor sociale huurwoningen alleen voor dit jaar geldt. Het wettelijk maximum voor huurverhogingen in de vrije sector geldt voor drie jaar en de huurverlaging voor lage inkomens geldt alleen dit jaar. Na die periodes kunnen de huren dus weer stijgen, tenzij er nieuwe maatregelen komen.

Bron(nen):
Trefwoorden: