'Veel huiseigenaren onderschatten klimaatrisico's'

Lekkage in huis, vader met pan vol water en familie op de achtergrond
Getty Images

Veel huiseigenaren verwachten dat verzekeraars de kosten betalen als hun woning schade oploopt door funderingsproblemen of overstroming. In de praktijk is funderingsschade niet verzekerbaar en is overstromingsschade slechts deels verzekerbaar. Woningeigenaren moeten deze kosten dus grotendeels zelf dragen.

Dat blijkt uit de Consumentenmonitor Hypotheekbezitters van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het onderzoek van de Consumentenmonitor maakt driekwart van de hypotheekbezitters zich geen zorgen over een mogelijke overstroming van hun huis als gevolg van klimaatverandering. Twee derde van de hypotheekbezitters vindt de kans op funderingsproblemen te klein om zich zorgen over te maken. Een kwart verwacht dat de verzekeraar de kosten van de funderingsproblemen zal betalen. 

Uit eerder AFM-onderzoek is gebleken dat risico's op zogenaamde 'klimaatschade' mogelijk een aanzienlijke impact op de woningmarkt hebben. De volgens sommige experts groeiende kans op funderings- en overstromingsschade heeft potentieel grote gevolgen voor huiseigenaren. Naar hun schatting krijgen 1 miljoen woningen voor 2050 te maken met funderingsschade. De kosten kunnen dan wellicht oplopen tot tienduizenden euro's per woning.

Auteur