Yoga: de oorspronkelijke hoofdvormen

Bhakti, Jnana en Karma

Getty Images

Van oudsher worden er in India zes vormen van yoga beoefend: Hatha, Mantra, Raja, Bhakti, Jnana en Karma. Deze laatste drie zijn de oorspronkelijke hoofdvormen. De andere vormen zijn door de eeuwen heen afgeleid van deze traditionele stromingen.

Bhakti

Er zijn vele vormen van yoga. Tegenwoordig wordt yoga vooral gezien als de manier om gezond van lichaam en geest te blijven, maar dat is niet per se wat er onder bijvoorbeeld de Bhakti yoga wordt verstaan. In de Bhakti yoga staat alles in het teken van de liefde voor het hogere. Liefde die niet wordt beperkt door enig aards verlangen. Het is een algehele overgave, een streven naar onbaatzuchtigheid.

Jnana

De tweede hoofdvorm, de Jnana yoga, ziet vooral het belang van het verkrijgen van kennis. Het is het pad van wijsheid en richt zich op studie en meditatie. Jnana richt zich op de waarheid die niet verandert. Via diverse technieken leert deze yogavorm vrij te zijn van gedachten.

Karma

De laatste hoofdvorm is de yoga van de handeling, van de actie. Het woord Karma betekent handeling. Binnen de Karma yoga worden omstandigheden aangegrepen om tot zelfverwerkelijking te komen. U gaat karma aan door onzelfzuchtig werk te verrichten.

Hatha

Van de drie overige vormen die van oudsher al worden beoefend is Hatha de bekendste en in Nederland de meeste beoefende vorm. In de naam Hatha komen de Sanskrietwoorden ha (zon) en tha (maan) samen. De zon staat voor actie, de maan voor verinnerlijking. Binnen de Hatha yoga komen die twee samen in de vorm van asana, lichamelijke oefening, en pranayama, beheersing van de ademhaling.

Mantra

Binnen de Mantra yoga gaat het om geluid. De ontwikkeling van het zelfbewustzijn wordt bereikt door het herhalen van geluid. Dit kan hardop of in stilte en met klanken, woorden of zinnen. De bekendste yogamantra is OM. Mantra’s komen ook in veel hedendaagse yogavormen terug.

Raja

In de Raja yoga komen alle bovenstaande stromingen in elkaar samen. Daarom wordt het ook wel de koninklijke yoga genoemd (Raja betekent koning). Deze leer vraagt u om alles in het teken van yoga te zetten. Raja yoga is een samenstelling van praktische oefeningen om de geest te leren beheersen. Het gaat om bewustwording en het vermogen de gedachten in banen te leiden.

Bron 
  • Yoga Online
  • Fascinerend
  • Yoga-Wijzer