Artsenvereniging: meer ruimte voor euthanasie bij dementie

Getty Images

De artsenorganisatie KNMG heeft aan het eigen standpunt over euthanasie bij dementie een toevoeging gedaan. Artsen krijgen nu handvatten om euthanasie te overwegen in complexe situaties, bijvoorbeeld bij wilsonbekwame patiënten met vergevorderde dementie.

In het eerdere standpunt werd artsen geadviseerd om niet tot euthanasie over te gaan als er niet met de patiënt gecommuniceerd kan worden. Met de nieuwe aanpassing krijgen artsen meer ruimte om euthanasie te overwegen. 

Het aangepaste standpunt moet ervoor zorgen dat artsen samen met patiënten en naasten tot een goede beslissing kunnen komen. Er moet nog steeds een schriftelijk euthanasieverzoek worden ingediend, ook bij wilsonbekwame mensen, opgesteld door de patiënt zelf toen hij nog wilsbekwaam was. Uitzonderlijke situaties als ondragelijk lijden worden ook meegenomen in het aangepaste standpunt. Mocht er twijfel ontstaan bij de patiënt in welk stadium dan ook, dan moet de arts alsnog afzien van euthanasie. 

In 2012 werd het eerdere standpunt al aangescherpt, nadat de toetsingscommissie bij twee gevallen oordeelde dat er onzorgvuldig is gehandeld. Vorig jaar april deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak waarbij een arts het leven had beëindigd van een patiënt met vergevorderde dementie. De arts werd niet schuldig bevonden. Deze uitspraak leidde tot het herziene standpunt. 

Bron: NOS.nl
 

Auteur