Amsterdam wil vanaf 2030 vervuilende benzine- en dieselauto’s weren

In 2030 wil Amsterdam geen vervuilende benzine- en dieselauto’s meer in de stad zien rijden. Er komen ook milieuzones in de stad, zodat de inwoners schonere lucht kunnen inademen. Dit is 2 mei 2019 bekend gemaakt door wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Luchtkwaliteit).

Autobezitters worden door subsidies en overgangsregelingen geholpen afstand te doen van hun benzine- en dieselauto’s en over te stappen op een elektrisch voertuig. “Na roken, slecht eten en weinig bewegen is vieze lucht het vierde grootste gezondheidsrisico voor Amsterdammers. Amsterdammers leven gemiddeld een jaar korter door de vieze lucht. We gaan er alles aan doen om die situatie te verbeteren”, aldus Dijksma.

De ring binnen de A10 wordt vanaf 2020 verboden terrein voor diesels van vijftien jaar en ouder (personenauto’s). De bestaande milieuzones worden voor vrachtwagens en bestelauto’s groter. Vanaf 2022 krijgen bussen en touringcars ten zuiden van Amsterdam CS te maken met beperkingen en vanaf 2025 mogen er binnen de bebouwde kom alleen schone brom- en snorfietsen komen. Er is nog geen concreet jaartal vastgesteld voor benzineauto’s, maar er zullen richting 2030 steeds meer gebieden uitstootvrij worden en dus niet meer toegankelijk zijn voor auto’s op fossiele brandstoffen.

Eind mei 2019 wordt dit plan besproken in de gemeenteraad.

Bron(nen):