De auto als elektriciteitscentrale? Dat kan…bijna

De overheid wil het gebruik van de auto als een energiebuffer stimuleren en stelt 5 miljoen euro subsidie beschikbaar om 21 slimme laadpleinen in te richten.

Deze slimme laadpunten, kunnen niet alleen elektrische auto’s opladen, maar ook ‘ontladen’.  Dankzij deze nieuwe V2G techniek kan je een elektrische auto gebruiken als een eigen elektriciteitsvoorziening. Dat is handig, omdat de stroomvoorziening door het gebruik van meer wind- en zonne-energie te maken krijgt met meer pieken en dalen. Dat maakt de normale energievoorziening minder stabiel en de behoefte aan een eigen buffer, om die pieken en dalen op te vangen, groter.

In principe kan je de accu in een auto daar goed voor gebruiken en deze nieuw laadpunten maken dat dankzij de nieuwe V2G-techniek mogelijk. Gebruikers kunnen zelfs instellen hoeveel stroom er uit de auto mag: bijvoorbeeld niet meer dan 50 procent, zodat je er de volgende dag nog wel gewoon mee kunt rijden. Wie stroom levert, krijgt daar een vergoeding voor of een korting op de energienota.

Toch klinkt er ook kritiek op deze subsidie. De accu’s in meeste elektrische auto’s - waaronder Tesla’s - kunnen alleen opladen. De Renault Zoë is vooralsnog het enig model dat beide kan. Dat maakt deze duurdere laadpalen geschikt voor een zeer kleine groep, al zijn er wel plannen om meer nieuwe auto’s te produceren met  V2G.