Ergernis en afleiding in het verkeer: dit houdt bestuurders bezig

Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen en met de toenemende drukte nemen ook de ergernissen toe. Verzekeraar AllSecur onderzocht waar de meeste irritaties achter het stuur vandaan komen.

De laatste jaren heeft het smartphonegebruik een enorme vlucht genomen, ook in het verkeer. Ruim twee op de vijf Nederlanders heeft in een onderzoek van UnitedConsumers aangegeven de telefoon weleens tijdens het rijden te gebruiken. Opvallend genoeg staat diezelfde smartphone ook bovenaan de lijst met grootste ergernissen in het verkeer.

Drie jaar geleden nam dit fenomeen een bescheiden achtste plaats in op de irritatielijst. Mogelijk dringt steeds meer het besef door dat de populaire smartphone toch wel een behoorlijke impact heeft op de verkeersveiligheid. Vooral vrouwen geven aan zich te storen aan smartphonegebruik in het verkeer.

Houd afstand!

Na smartphones wekken bumperklevers de meeste irritatie op. Bijna de helft van de Nederlandse bestuurders zit totaal niet te wachten op automobilisten die wel heel dichtbij komen in een poging de voorligger harder te laten rijden of aan de kant te laten gaan.

Op grote afstand volgen de linksrijders, die vooral bij mannen een doorn in het oog zijn. Hetzelfde geldt voor langzame bestuurders – landelijk neemt deze groep de zesde plaats in – die wederom vooral bij mannen irritatie opwekken. Hoe deze bestuurders hun irritatie laten blijken, is niet af te leiden uit het onderzoek van UnitedConsumers, maar wellicht bestaat er een verband tussen de irritatie door bumperklevers en de irritatie door langzame bestuurders en mensen die onnodig links rijden.

Vrouwen storen zich daarentegen weer bovengemiddeld aan snelheidsduivels, die landelijk de vijfde bron van ergernis vormen. Ook automobilisten die afval zomaar uit het raam gooien kunnen – terecht – op weinig waardering van andere bestuurders rekenen.

Afleiding achter het stuur

Het is lang niet alleen ergernis dat de Nederlandse bestuurders bezighoudt; ook laten ze zich makkelijk afleiden. Andere weggebruikers zijn hier de belangrijkste bron van. Maar ook zitten Nederlanders niet voldoende uitgerust achter het stuur: voor ruim een kwart van de bestuurders is slaperigheid de grootste afleiding in het verkeer. De smartphone staat op de derde plaats, gevolgd door kinderen in de auto en wegwerkzaamheden.

Bronnen: AllSecur & United Consumers