Nederlandse verkeersborden: het is een warboel

Van de in totaal 6 miljoen verkeersborden in Nederland zijn er zeker 120.000 verouderd of niet goed zichtbaar. Daarnaast staan er ook nog eens veel te veel verkeersborden in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van verkeersbordenleverancier HR Groep.

Verkeersbordenleverancier HR Groep heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de verkeersborden in ons land geïndexeerd. Dat was nodig omdat er in de toekomst zelfrijdende auto’s de weg opgaan. En een zelfrijdende auto moet elk verkeersbord moeiteloos kunnen zien én begrijpen.

Warboel

Er moet meer eenheid komen in de verkeersborden, want op dit moment is het een warboel op de Nederlandse weg. Volgens de HR Groep is het goed mogelijk dat zo’n 30 procent van alle verkeersborden kan worden geschrapt. Het bedrijf gaat nu met alle wegbeheerders aan de slag om ervoor te zorgen dat de zelfrijdende auto straks elk verkeersbord ziet én begrijpt. Nederland telt in totaal 420 wegbeheerders. Dit zijn voor het overgrote deel partijen als Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten.

Wettelijke verkeersborden

Van de 6 miljoen verkeersborden is slechts de helft wettelijk: dat zijn de borden die er ook móeten staan. Dat geldt niet voor de andere helft van de borden: die zijn er door de goedbedoelende wegbeheerders neergezet ter extra verduidelijking. Daarnaast zijn er veel ‘eigen ontwerpen’, zoals het bord “Paddentrek”, of het bord “Overstekende zwijnen”.

Vraag aan de minister

CDA-Kamerlid Wytske Postma heeft ondertussen aan verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen gevraagd wat zij wil gaan doen aan de warboel. Postma: ‘Het allerbelangrijkste is dat je in een blik moet kunnen zien wat de wegsituatie is. Dat wordt onder andere verstoord door de ‘creatieve borden’ die gemeenten zelf ontwerpen: die zijn lang niet altijd goed te begrijpen.’

Bron: BNR