Parkeerapp niet direct ingesteld en parkeerboete?

Onlangs heb ik volgens mij onterecht een parkeerboete gekregen. Ik had mijn auto stilgezet en voordat ik mij aanmeldde via de parkeerapp heb ik eerst nog even mijn mail gecheckt en een belangrijk bericht gelezen. Heeft het zin om bezwaar aan te tekenen?

Als u parkeert bij een parkeermeter of parkeerautomaat zonder te betalen, kunt u te maken krijgen met een naheffingsaanslag oftewel parkeerboete, zoals de meeste mensen het noemen. Onder parkeren wordt kort samengevat verstaan: “het laten staan van een voertuig, tenzij sprake is van onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel laden en lossen.”

Van een van deze twee vermelde uitzonderingen was bij u geen sprake. Wel is van belang dat uit de rechtspraak blijkt dat u een redelijke tijd moet worden gegund die nodig is om daadwerkelijk te betalen. Wat echter redelijk is, is uiteindelijk aan de rechter. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en kan dus per situatie verschillen. Daarbij is verder van belang dat u de benodigde uitvoeringshandelingen ‘onverwijld en onafgebroken’ verricht. Een korte onderbreking is niet toegestaan.

Enkele voorbeelden uit de rechtspraak:

Voorbeeld 1

Toen een parkeerder bij het digitaal willen betalen, ontdekte dat er internetproblemen waren, was hij direct een pizzeria binnen gestapt om daar gebruik te maken van de Wifi. De eigenaar van de pizzeria bevestigde dit schriftelijk. De rechter vond dat de automobilist daarmee onverwijld en onafgebroken uitvoeringshandelingen had verricht om de parkeerbelasting te betalen. Ook het feit dat de naheffing één minuut eerder was opgelegd, speelde een rol. De naheffing werd ingetrokken. (Rechtbank Den Haag; RBDHA:2018:9545).

Voorbeeld 2

Een parkeerder is, volgens eigen verklaring, na het parkeren niet meteen uitgestapt om het kenteken aan te melden bij de parkeerautomaat of in de parkeer-app, maar hij heeft eerst op zijn telefoon een Whatsapp-bericht geopend en heeft een filmpje op Youtube bekeken. Volgens de rechter volgt hieruit dat belanghebbende niet meteen bij aanvang van het parkeren de parkeermeter in werking heeft gesteld. De naheffing bleef in stand.( Rechtbank Zeeland; ECLI:NL:RBZWB:2020:4348).

Conclusie

De hoofdregel is dat - gelet op alle wet- en regelgeving – een parkeerder meteen bij aanvang van het parkeren de parkeermeter c.q. parkeerapp in werking moet stellen. Een minuut te laat betalen kan dus funest zijn. Om te bepalen of sprake is van te laat betalen, spelen de redelijkheid en billijkheid een belangrijke rol. De bewijslast is vrijwel altijd aan de parkeerder. Uw situatie lijkt zeer veel op de situatie in voorbeeld 2. Ik ben bang dat u de parkeerheffing dus gewoon zult moeten betalen. U bent uiteraard vrij om toch bezwaar aan te tekenen. Niet geschoten is immers altijd mis.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.