Rijden met uitstekende lading: dit zijn de regels

Getty Images

Onder bepaalde omstandigheden mogen de afmetingen van uw belading die van uw auto overschrijden, maar hier zijn wel strenge regels aan gebonden. Weet u hoe het zit? We leggen het uit!

Wat u ook vervoert, er zijn een aantal belangrijke dingen waar u te allen tijde op moet letten als u iets met de auto wilt vervoeren. Dit is vastgelegd in de Regeling Voertuigen van de Wegenverkeerswet 1994. Zo mag de lading het zicht op de verlichting en de kentekenplaat van uw voertuig of aanhangwagen niet belemmeren. Ook moet uw lading altijd op zo’n manier verzekerd zijn, dat deze geen gevaar voor andere weggebruikers oplevert in geval van abrupt remmen, een bocht nemen en andere situaties waarbij losliggende lading kan schuiven.

Deelbare en ondeelbare lading

De wet maakt onderscheid tussen deelbare en ondeelbare lading. Deelbaar betekent dat u de lading op kunt delen in kleinere delen, bijvoorbeeld een pakket dat uit te pakken is, of een demonteerbaar object. Een ondeelbare lading is niet kleiner te maken zonder daarbij schade aan de lading toe te brengen.

Regels voor deelbare lading

Deelbare lading is aan strengere eisen gebonden dan ondeelbare lading. Niet zo vreemd als u bedenkt dat de lading in principe kleiner te maken is. Voor deelbare lading gelden de volgende regels met betrekking tot uitsteken:

  • Aan de voorzijde van de auto mag de lading niet uitsteken.
  • De lading mag niet breder zijn dan de breedte van uw voertuig.
  • Aan de achterzijde mag de lading maximaal 1 meter uitsteken. U hoeft de lading dan niet te markeren.

Regels voor ondeelbare lading

In tegenstelling tot deelbare lading is ondeelbare lading dus niet redelijkerwijs te verkleinen en daarom is het vervoeren van dergelijke belading wettelijk iets soepeler geregeld:

  • Aan de voorzijde mag de lading maximaal 1 meter uitsteken. Wel moet de lading dan bijvoorbeeld door middel van een imperiaal bevestigd zijn.
  • De lading mag aan beide weerszijden van het voertuig maximaal 20 centimeter uitsteken.
  • Aan de achterzijde mag de lading maximaal 1 meter uitsteken.

Als de afmetingen van de belading binnen bovenstaande grenzen vallen, dan hoeft u deze niet te markeren.

Zware bedrijfsauto’s en aanhangwagens

Voor zwaardere bedrijfsauto’s (meer dan 3.500 kg) en aanhangwagens gelden weer iets andere regels, naast de regels die voor ongemarkeerde lading van personenauto’s van kracht zijn. Aan de voorzijde mag de belading van een zware bedrijfsauto maximaal 4,3 meter uitsteken. Bij een aanhangwagen mag de lading aan de voorzijde daarentegen niet uitsteken.

Aan de achterzijde mag de lading meer dan 1 meter uitsteken. Deze moet dan wel gemarkeerd worden met een vierkant bord met parallel lopende diagonale witte en fluorescerende rode strepen. De maximale lengte is de helft van de lengte van het voertuig, met een maximum van 5 meter.

Tips voor veilig vervoer

Of het nu gaat om deelbare of ondeelbare lading, zorg er altijd voor dat u deze goed heeft vastgemaakt en dat deze onder geen omstandigheden kan gaan schuiven. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld spanbanden. Ook kunt u, afhankelijk van de lading, gebruik maken van speciale dragers. Denk hierbij aan een imperiaal of fietsendrager.

Bronnen: AllSecur, ANWB & Rijksoverheid

Auteur 
  • Herman Keizer