Zorg dat u de verkeersregels kent, anders kost het u…

Verkeersborden en -regels zijn manieren waarop de overheid het verkeer op de wegen wil reguleren en veiliger maken. Negeren van borden en het overtreden van regels zijn dan ook strafbaar met een flinke boete. We geven u per categorie een overzicht van de geldende boetebedragen.

De hoogte van de boetes zijn geregeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, ook wel Wet Mulder genoemd. Het bedrag van een verkeersboete bestaat naast de boete op de overtreding ook uit een administratieve bijdrage. Deze bedraagt €9.

Verkeersborden

Verkeersborden wijzen u onderweg op de regels die op die weg of dat weggedeelte gelden. Sommige borden geven u alleen maar een advies, maar andere zijn regulerend. U dient zich dan ook aan deze borden te houden.

Afmeting en gewicht

Sommige verkeersborden geven aan dat u met een voertuig ergens niet mag komen als deze bepaalde afmetingen of gewicht overschrijdt. Vooral een te hoog gewicht kan u duur komen te staan: van €140 bij 10% overschrijding, tot wel €1000 als het toegestane gewicht meer met meer dan de helft is overschreden. De afmetingen zijn iets minder kostbaar: dit kost u ‘slechts’ €140.

Inhalen en stoppen

Inhalen op een weg waar dit niet is toegestaan, het negeren van een stopbord of het niet verlenen van voorrang zijn overtredingen waar een boete van €240 op staat.

Rechts inhalen wordt bestraft met een boete van €240 en inhalen op of vlak voor een zebrapad met €390.

Parkeren en stilstaan

Het parkeren of stilzetten van uw voertuig op een plek waar dit niet mag, bijvoorbeeld een taxistandplaats of losplaats voor vrachtauto’s, is een boete waard van €95.

Rijrichting

Een weg inrijden waar u niet in mag, kan bekeurd worden met €95. Ditzelfde bedrag geldt als u de aangewezen rijrichting negeert. Keren waar dit niet is toegestaan of het rijden tegen het verkeer in, zijn zwaardere vergrijpen, waar u een boete van €140 voor krijgt.

Overtreding van de regels

Net als de verkeersborden zijn de verkeersregels er om het verkeer veiliger te maken. Overtreding van deze regels kan dan ook leiden tot een flinke boete.

Aanduidingen op het wegdek

Tekens en aanduidingen op het wegdek zijn een van de vele manieren om weggebruikers te wijzen op de regels. Denk aan stopstrepen, haaientanden en voorsorteerstroken. Het niet opvolgen van deze regels levert u de volgende boetes op:

 • Negeren van een stopstreep: €95.
 • Geen voorrang verlenen bij haaientanden: €240.
 • Geen gebruik maken van de voorsorteerstrook: €240.
 • Overschrijding van een doorgetrokken streep: €240.
 • Rijden op de busbaan: €140.

Negeren van aanwijzingen van politie en verkeersregelaars

Het negeren van de aanwijzingen van politieagenten, brigadiers en verkeersregelaars is een zware overtreding, waarvoor u een boete kunt krijgen van wel €390.

Bumperkleven

Volgens het Openbaar Ministerie betekent bumperkleven dat u dusdanig dicht op uw voorganger rijdt, dat u niet op een veilige afstand kunt stoppen. De hoogte van de boete is afhankelijk van uw snelheid.

 • Bij een snelheid tot 80 km/h: €280.
 • Bij een snelheid van meer dan 80 km/h en een onderlinge afstand van meer dan 3 meter: €430.
 • Bij een snelheid tussen de 100 en 120 km/h en een onderlinge afstand van meer dan 3 meter: €600.
 • Bij een snelheid van meer dan 80 km/h en een onderlinge afstand van minder dan 3 meter: €600.

Door rood rijden

De boete voor het doorrijden bij een rood stoplicht, levert u een boete op van €240. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen rode verkeerslichten, (knipper)lichten bij een brug of knipperlichten bij een overweg.

Geen voorrang verlenen

Geen voorrang verlenen is een overtreding waar een hoge boete op staat. De hoogte van de boete hangt hier vooral af van het soort weggebruiker waaraan u geen voorrang verleent. Geen voorrang verlenen aan een militaire colonne of bus is het goedkoopste, met boetebedragen van respectievelijk €95 en €140. Het hinderen van trams en treinen wordt bestraft met €240, eveneens het geen voorrang verlenen aan vracht- en personenauto’s en fietsers. Bij voetgangers zit u pas echt fout: hierbij riskeert u een boete van €390.

Parkeren en stilstaan

Fout parkeren, oftewel parkeren op een plek of manier waarop dat niet is toegestaan, levert u een boete op van €95. Dit geldt ook als u geen parkeertarief betaalt. Een hogere boete is van toepassing als u uw voertuig op een invalidenparkeerplaats zet: de boete bedraagt in dat geval €390. Stilstaan met gevaar voor anderen kost u €140.

Snelheidsovertredingen

De boete voor te hard rijden is afhankelijk van diverse factoren. Niet alleen speelt het type voertuig een rol, maar ook de plek waar de overtreding plaatsvond, eventuele werkzaamheden en het aantal kilometers dat u te hard reed. U kunt het hier berekenen.

Snelwegen en autowegen

Achteruitrijden, keren, stilstaan, rijden met een voertuig dat niet sneller kan dan 60 km/h (50 km/h op autowegen), en het rijden over de vluchtstrook of vluchthaven: allemaal overtredingen die uw veiligheid en die van anderen op snel- en autowegen ernstig in gevaar brengen.

Hierop staat dan ook een boete van €390. Stilstaan op de vluchtstrook en het rijden op een rijbaan met een rood kruis zijn iets goedkoper: €240. Onnodig gebruik maken van de linker rijbanen of het in de berm rijden leveren de minst zware bekeuring op: deze bedraagt ‘slechts’ €140.

Verlichting

De hoogte van de boete voor het niet (op de juiste wijze) voeren van verlichting, hangt vooral af van de plek of de situatie waarin u zich bevindt.

 • ’s Nachts geen verlichting binnen de bebouwde kom: €95.
 • ’s Nachts geen verlichting buiten de bebouwde kom: €140.
 • ’s Nachts geen verlichting van uw kenteken: €45.
 • Geen verlichting bij belemmerd zicht overdag: €140.
 • Het voeren van niet-toegestane verlichting, zoals groot licht overdag of bij tegenliggers en het voeren van mistachterlichten wanneer dit niet mag: €140. Mistlichten voor zijn iets minder kostbaar: €95.
 • Onbevoegd gebruik van een blauw zwaai- of knipperlicht: €140 en inbeslagname van het knipperlicht.
 • Lichtsignalen geven op een andere wijze dan toegestaan: €95.

Overige overtredingen

 • Geen richtingaanwijzer gebruiken: €95.
 • Het blokkeren van een kruispunt: €240.
 • Een ander voertuig slepen met meer dan 5 meter tussenruimte: €95.
 • Geen gevarendriehoek plaatsen bij pech: €240.
 • Niet volledig rechts rijden (op snel- en autowegen geldt een ander tarief): €240.
 • Niet op de juiste rijbaan rijden: €140.
 • Een auto te koop aanbieden waar dit niet is toegestaan: €190.

Behalve verkeersborden en -regels zijn er ook diverse waaraan bestuurder en auto moeten voldoen. U leest hier welke eisen dat zijn en welke boete u kunt krijgen als u of uw voertuig hier niet aan voldoen.

Bron: Boetebase van het Openbaar Ministerie