Zo hoog zijn de boetes voor bestuurder en auto

In 2017 incasseerde het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijna 75.000 boetes voor bellen en appen achter het stuur. Maar waar kunt u eigenlijk nog meer boetes voor krijgen in de auto? En hoe hoog kunnen deze zijn? We geven u een overzicht van de meest voorkomende.

Verkeersovertredingen en de daaruit voortkomende boetes zijn geregeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, ook wel Wet Mulder genoemd. Het bedrag van een verkeersboete bestaat naast de boete op de overtreding ook uit een administratieve bijdrage. Deze bedraagt €9.

Verkeersboetes die betrekking hebben op het gebruik van de auto, worden ingedeeld in een van de volgende categorieën:

  • Eisen aan bestuurder.
  • Eisen aan voertuig.
  • APK (Keuringsbewijs).
  • Kenteken.
  • Verkeersborden.
  • Verkeersregels.

De boetes voor de laatste twee categorieën kunt u terugvinden in dit artikel.

Eisen aan bestuurder

Onder de eisen aan bestuurder vallen onder andere de boetes die te maken hebben met het gebruik van de veiligheidsvoorzieningen in de auto, het rijbewijs en het rijgedrag.

Gordels en andere veiligheidsvoorzieningen

Het niet dragen van uw veiligheidsgordel, het vervoeren van kinderen zonder gebruik te maken van een speciaal beveiligingsmiddel en een verkeerd gebruik van de veiligheidsvoorzieningen van de auto kunnen u een boete opleveren van €140.

Het rijbewijs

De boete voor lichte overtredingen die betrekking hebben op het rijbewijs, zoals het in bezit hebben van een rijbewijs dat maximaal 1 jaar verlopen is, een niet goed leesbaar rijbewijs of het niet kunnen tonen van uw rijbewijs, bedraagt €95. Een rijbewijs dat niet aan de eisen voldoet, kost €45. Het rijden zonder rijbewijs, een langer dan 1 jaar verlopen rijbewijs of een besturen van een voertuig waartoe u niet bevoegd bent, kost €360. Rijden met een rijbewijs dat ingevorderd is, kost u €240 als deze door het CBR of door de Officier van Justitie is ingevorderd. Een ingevorderd rijbewijs ingevolge de Wet Mulder kost daarentegen €390.

Rijden onder invloed

Rijden met een slokje te veel op kan u letterlijk duur komen te staan. Boetes voor rijden onder invloed beginnen op €300 voor beginnende bestuurders en kunnen oplopen tot wel €650. Ook een weigering mee te werken bij een alcoholcontrole is een dure grap: €240.

Rijden zonder verzekering

Een van de kostbaarste overtredingen is het rijden zonder verzekering: hierop staat een boete van wel €600. U hoeft uw verzekeringsbewijs – de Groene Kaart – overigens niet in elk land bij u te hebben: in EU-landen kan de politie via een register nagaan of uw voertuig verzekerd is.

Geluidsoverlast

Het is niet de bedoeling dat u onnodig geluidsoverlast veroorzaakt. Claxoneren terwijl daar geen aanleiding voor is, wordt bestraft met een boete van €95. Het veroorzaken van onnodig lawaai kost u maar liefst €390.

Eisen aan voertuig

Ook uw voertuig moet voldoen aan de voorschriften; indien dit niet het geval is, kan dat u een fikse boete opleveren. We maken hier onderscheid tussen de verschillende onderdelen van uw voertuig.

Banden, wielen en vering

De wielen en banden zijn een van de belangrijkste onderdelen van de auto. Niet zo vreemd dus dat u beboet kunt worden als deze niet in orde zijn. Hierbij kunt u denken aan slijtage, beschadigingen, onvoldoende profiel of uitstekende (metalen) onderdelen. Als de vering of één band/wiel niet in orde is, kost dit u €140. Dit bedrag loopt op naar respectievelijk €210, €310 en €470 als er twee of meer banden niet deugen.

Carrosserie en chassis

Het spreekt voor zich dat uw carrosserie en chassis in goede staat moeten verkeren. Indien dit niet het geval is, bedraagt de boete €240. Niet (goed) sluitende deuren en kleppen en slechte scharnieren of sloten zijn een prent waard van €140.

Lading

Uw auto mag niet te zwaar beladen zijn. Het Openbaar Ministerie hanteert hier een marge van 10%, maar als de maximale belading met meer dan dit percentage overschreden wordt, dan kan dat u een fikse boete opleveren. Deze begint op €140 en kan oplopen tot wel €470 bij een overschrijding van meer dan 75%. Lees hier de regels rond het beladen van uw auto.

Remmen

Logischerwijs valt het rijden met niet goed werkende remmen onder de zwaarste boetes die u als bestuurder kunt krijgen. Hierbij wordt uitgegaan van de vertraging waarmee u remt. Boetes hiervoor beginnen op €240 en kunnen oplopen tot wel €800.

Remmen of onderdelen hiervan die niet in orde zijn, kosten u €240. Als uw handrem niet goed werkt, dan is dit minder duur: ‘slechts’ €95.

Verlichting

In het verkeer is zichtbaarheid van levensbelang. Het rijden zonder goed werkende verlichting is dan ook een behoorlijke boete waard. Deze varieert van €45 bij een niet (goed) werkend achteruitrijlicht tot €140 bij defecte koplampen en remlichten. Daar tussenin vallen nog ondeugdelijke reflectoren en richtingaanwijzers.

Zicht en ruiten

Rijden met beperkt zicht wordt bestraft met een boete van €140. Onder beperkt zicht vallen onder andere het ontbreken van een ontwaseminstallatie, voorwerpen op of voor de ruit, slecht werkende ruitenwissers en -sproeiers en het ontbreken van spiegels. Het rijden met een aanhangwagen zonder de daarvoor benodigde spiegels of met ruiten die niet voldoende zicht bieden – bijvoorbeeld door ijs – zijn zwaardere overtredingen: hierop staat een boete van €240.

Overige eisen aan voertuig

Als bestuurder bent u gebonden aan maximale afmetingen waaraan u voertuig mag voldoen. De lengte mag bijvoorbeeld niet meer bedragen dan 12 meter en de breedte niet meer dan 2,55. Overschrijding van deze afmetingen levert een boete op van €140. Hetzelfde bedrag staat op het ontbreken of in slechte staat verkeren van veiligheidsgordels en niet goed bevestigde zitplaatsen. Een slecht werkende claxon is met €95 iets goedkoper; een ondeugdelijke stuurinrichting juist duurder: €240.

Het hebben van een radardetector is niet toegestaan. Hiervoor riskeert u een boete van €430 en bij vondst wordt de detector in beslag genomen.

Het keuringsbewijs (APK)

Uw voertuig moet te allen tijde bevoegd zijn om de openbare weg te betreden. Om dit aan te tonen, moet u een keuringsbewijs kunnen overhandigen. Kunt u dit niet, dan kost dit u €140.

Kenteken(bewijs)

Met uw kentekenbewijs dient u aan te kunnen tonen dat u in het bezit bent van het betreffende voertuig, of op z’n minst bevoegd om hier gebruik van te maken. U moet dit bewijs dan ook altijd bij u hebben. Kunt u het kentekenbewijs bij een controle niet tonen of is deze niet goed leesbaar? Dan kunt u rekenen op een boete van €45. Een ander verhaal wordt het als het bewijs niet meer geldig is; de boete bedraagt dan maar liefst €390. Een kenteken dat niet leesbaar is of op andere wijze niet aan de eisen voldoet, kost u €140.

Bron: Boetebase van het Openbaar Ministerie