Doet vermogensbeheerder Alex iets verkeerd?

Beleggen
Getty Images

Ik ben 58 en ben een defensieve belegger. Ik heb een vermogen van 180.000 euro en beleg dit vermogen via vermogenbeheerder Alex. Nu is 2014 een goed beleggingsjaar geweest. Mijn portefeuille is echter met 9% gedaald. Ik heb in het Financieel Dagblad gelezen dat er een onderzoek is gestart naar Alex. Wat heeft Alex precies verkeerd gedaan en heeft het voor mij zin om te klagen?

In onderstaand schrijven wordt kort op uw vraag ingegaan. Een dergelijke vraag vereist eigenlijk een veel gedetailleerder antwoord.

De afgelopen maanden hebben meer dan 100 beleggers zich bij De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gemeld over de achterblijvende resultaten van Vermogensbeheerder Alex. Dat is een behoorlijk aantal.

Alex is onderdeel van de Binckbank en heeft een geautomatiseerd handelssysteem. Het is jarenlang erg goed gegaan met deze beleggingen en hierdoor heeft Alex veel beleggers aangetrokken.  De gehanteerde beleggingsmethode is als volgt: bij dalende aandelenkoersen worden obligaties gekocht en bij stijgende aandelenkoersen worden de obligaties weer verruild voor aandelen. Deze strategie is voor een particuliere belegger niet zelfstandig uit te voeren, aangezien de belegger dan met enorm hoge kosten zou worden geconfronteerd door het aantal transacties dat wordt uitgevoerd. Het aantal transacties dat Alex uitvoert is dan ook erg groot. Zelfs voor portefeuilles met een waarde van ver beneden de € 100.000 wijzigt Alex al snel meer dan honderd keer in een jaar de samenstelling.

Spectaculaire resultaten werden in 2014 niet behaald. En inderdaad, beleggers zoals u, met het profiel behoedzaam, dat voor 100% in aandelen belegt, leden een verlies van ongeveer 9% in 2014. Terwijl 2014 toch voor veel beleggingen een goed jaar was. De MSCI Europe bijvoorbeeld, steeg met meer dan 17%.

Wat kan er geconcludeerd worden uit al het nieuws:
•    Het betreft hier met name de klanten met het profiel “behoedzaam”, waaronder u dus valt.
•    Het aantal transacties van Alex is erg groot, wat veel kosten met zich meebrengt.
•    Beleggers met het profiel behoedzaam veronderstellen dat zij met hun beleggingen nauwelijks risico lopen .

Conclusie
Klagen of niet? Doet vermogensbeheerder Alex echt iets verkeerd?

Tegenvallende resultaten of het achterblijven bij de benchmark zijn geen gegronde redenen om te klagen bij je vermogensbeheerder. Er moet sprake zijn van enige nalatigheid of van handelen dat niet past bij verantwoord vermogensbeheer.

Transacties dienen volgens de Wet op het financieel toezicht ook altijd in het belang van de cliënt te zijn. Als het er erg veel zijn, is het maar de vraag of dit in het belang van de cliënt is. Echter, de strategie brengt de vele transacties met zich mee en als het goed is, bent u hier vooraf over ingelicht.

Behoedzaam beleggen moet niet veel risico met zich meebrengen. Een portefeuille met 100% aandelen is doorgaans echter niet erg defensief. Het kan dus zijn dat klagen zin heeft, mits u hierover ook niet vooraf bent ingelicht.

Steven Gill is al 18 jaar auteur bij IFK (www.ifk.nl) op het gebied van sparen, beleggen en financieren. Hij verzorgt opleidingsmateriaal op het gebied van financiële planning ten behoeve van ondermeer bank- en verzekeringsmaatschappijen.

Auteur 
  • Steven Gill