Waarom stellen banken bepaalde vragen bij de vaststelling van het beleggersprofiel?

Getty Images

Ik ben 50 jaar oud en wil starten met beleggen. Nu moet ik voor de vaststelling van mijn beleggersprofiel allerlei vragen beantwoorden. Van sommige vragen is het mij niet helemaal duidelijk waarom deze gesteld worden.

Een voorbeeld hiervan is de volgende vraag:
 
Wat is voor deze beleggingsportefeuille uw belangrijkste doel om te beleggen?

a. Noodzakelijke aanvulling op huidig inkomen.
b. Noodzakelijke aanvulling op toekomstig inkomen (aanvullend pensioen).
c. Streven naar een bedrag dat bestemd is voor het aflossen van een bestaande (hypothecaire) schuld.
d. Streven naar een vast bedrag voor een specifieke uitgave in de toekomst.
e. Algemene vermogensgroei (geen specifiek doel).

Kunt u mij zeggen wat de reden is dat mijn bank deze vraag stelt voor de vaststelling van mijn profiel?

Antwoord

Wanneer u start met beleggen, dient uw risicoprofiel vastgesteld te worden door de adviseur. Dit risicoprofiel geeft een idee hoeveel risico u met uw beleggingen kunt en wenst te lopen. Bij elk risicoprofiel geeft de bank een verwacht rendement voor de lange termijn aan.

[ITEMADVERTORIAL]

Als u belegt volgens het risicoprofiel dat het beste bij u past, is de kans het grootst dat u het rendement haalt dat u mag verwachten bij dat risicoprofiel en is de kans het kleinst dat u meer verliest dan voor u aanvaardbaar is.

Het risicoprofiel ligt niet voor altijd vast. Het kan zijn dat uw persoonlijke omstandigheden veranderen, zoals uw financiële situatie. Ook simpelweg het feit dat u ouder wordt, is zo’n persoonlijke omstandigheid. Hierdoor kunnen uw ideeën veranderen over wat u met uw beleggingen wilt bereiken. In dat geval kunt u samen met uw adviseur bekijken of u uw risicoprofiel wilt aanpassen. Hetzelfde geldt als u zich niet prettig voelt bij bepaalde ontwikkelingen op de financiële markten. Ook dan kunt u uw profiel opnieuw (laten) vaststellen.

Alle vragen die bij de vaststelling van het risicoprofiel worden gesteld, zorgen er voor dat de adviseur meer inzicht krijgt in uw financiële situatie. De specifiek door u genoemde vraag verschaft de adviseur inzicht in uw beleggingsdoel. De mate van urgentie van het bereiken van uw doelstelling, bepaalt de hoogte van uw risico. Hoe dringender uw doelstelling met zekerheid moet worden bereikt, des kleiner zal het risico van uw beleggingen mogen zijn.

Zo is het risico van uw portefeuille anders wanneer u over een aantal jaar uw beleggingen nodig heeft voor een noodzakelijke inkomensaanvulling op uw pensioen dan wanneer u met het belegde vermogen over een aantal jaar misschien een boot wilt kopen of een wereldreis wilt maken. De financiering van uw  pensioen is hoogstwaarschijnlijk noodzakelijker; er zal in dat gegval minder risico kunnen worden gelopen met uw belegde vermogen. De portefeuille voor de financiering van het pensioen bestaat voor bijvoorbeeld 90% uit obligaties en 10% uit aandelen. De portefeuille voor de aankoop van een boot bestaat bijvoorbeeld voor 60% uit aandelen en 40% uit obligaties.

Conclusie
Om te bepalen wat voor soort belegger u bent, dient u een vragenlijst over het beleggersprofiel in te vullen. Bij dit profiel past een bepaalde verhouding van de financiële instrumenten, zoals aandelen en obligaties. Voordat u met een beleggingsadviseur afspreekt, kunt u op internet zelf onderzoeken wat voor profiel u hebt. Zie hiervoor bijvoorbeeld:

ABNAMRO

Delta Lloyd

Lynx

Auteur 
  • Steven Gill