Slim belasting besparen

Eindjaarstips: handel nu en houd straks geld over

Wie snel actie ­onderneemt (vóór 1 januari), kan veel belasting besparen. Deze ­eindejaarstips leiden gegarandeerd tot een lagere aanslag in 2020.

Laat de fiscus niet je levensloopuitkering opsnoepen

Na de afschaffing van de VUT, in 2006, werd de levensloopregeling ingevoerd. Daarmee kon je ­maximaal 12 procent van je ­brutosalaris sparen, onder meer om eerder te stoppen met werken. De levensloopregeling loopt tot 1 januari 2022. Dat lijkt nog ver weg, maar als je meedoet met de levensloop is het belangrijk om tijdig te bedenken wanneer je wilt dat er uitgekeerd gaat worden. Want als de regeling over ruim twee jaar afloopt, wordt het saldo dat dan op je rekening staat in één keer uitgekeerd... én belast. Die uitkering wordt bij je overige inkomen in 2021 opgeteld.

Voorbeeld: stel dat je jaarinkomen bruto €50.000 is en op je levenslooprekening staat een tegoed van €30.000. Over een inkomen van €50.000 betaal je in 2021 naar verwachting ongeveer 37 procent belasting. Als je niets doet met het tegoed op je levenslooprekening, wordt dit tegoed van €30.000 eind 2021 bij je inkomen opgeteld en belast. Je belastbare inkomen is dan geen €50.000 maar €80.000. Vanaf een inkomen van ongeveer €67.500 betaal je een tarief van 49,5 procent. Dat betekent dat een deel van de uitkering van de levenslooprekening tegen 49,5 procent wordt belast.

Om dat te voorkomen kun je het best dit €30.000 levenslooptegoed gedurende twee of drie jaar laten uitkeren. In dat geval wordt het volledig tegen het lagere belastingtarief belast. Het is dus zaak om goed te plannen.

Zorg dat je een hogere ouderenkorting krijgt

Als je AOW krijgt en je verzamelinkomen* boven €36.800 bruto ligt, kun je misschien belastingvoordeel behalen. AOW’ers krijgen standaard de ouderenkorting; dat is een korting op de te betalen belasting. De ouderenkorting bedraagt €1596 bij een inkomen van maximaal €36.783. Is het inkomen hoger, dan is de ouderenkorting lager. Boven de €47.423 is de ouderenkorting zelfs nul. Door extra aftrekposten op te voeren, kun je proberen om je inkomen over 2019 te verlagen, zodat je een hogere ouderenkorting krijgt. Op die manier bespaar je al snel honderden euro’s aan belasting.

*Verzamelinkomen
Bij het bepalen van het drempelbedrag van sommige aftrekposten wordt het begrip verzamelinkomen gebruikt. Dat is niet – wat veel mensen denken – het gezamenlijke inkomen van twee partners. Het verzamelinkomen is het totale inkomen in box 1, 2 en 3. Meestal komt dat overeen met de som van het salaris, andere inkomsten uit werk, AOW, pensioenen en andere uitkeringen. Als je meer dan €30.846 aan vermogen hebt (box 3), telt ook het fictieve rendement over dat vermogen mee.

Bijna met pensioen? Haal aftrekposten naar voren

Vanaf je AOW-leeftijd betaal je over inkomen tot ongeveer €34.000 lagere belastingtarieven. Het kan daarom voordelig zijn om bepaalde aftrekposten vóór je eerste AOW-jaar te laten vallen. Dan zijn ze aftrekbaar tegen een hoger belastingtarief.

Natuurlijk zijn sommige aftrekposten niet te plannen; denk aan medische kosten. Maar bijvoorbeeld giften aan goede doelen of het over­sluiten van je hypotheek zijn wel goed planbaar.

Maak van je boeterente een aftrekpost

Als je een lagere hypotheekrente wilt hebben terwijl de rentevaste periode nog niet is afgelopen, betaal je vaak een boeterente. Deze boeterente is aftrekbaar in het jaar waarin je die betaalt. Zo kun je een flinke aftrekpost creëren, terwijl de hypotheeklasten omlaag gaan. Maar... hoewel dit aantrekkelijk is, levert het niet altijd voordeel op. Als je de komende jaren gaat verhuizen naar een huurhuis of naar een kleinere woning, schiet je er vaak niets mee op. In sommige gevallen is het zelfs nadelig om de hypotheekrente te verlagen voor het einde van de rentevaste periode.

N.B. 1 Weet je niet zeker of het voordelig is om de hypotheekrente over te ­sluiten? Vraag dan advies aan een onafhankelijke financieel adviseur die er geen belang bij heeft dat jij de hypotheek oversluit.

N.B. 2 Als na het oversluiten de hypotheeklasten lager zijn dan het eigen­woningforfait is de rente niet ­langer aftrekbaar. Dan heeft de hele exercitie ­misschien weinig zin gehad.

N.B. 3 Het oversluiten van een (bank)spaarhypotheek is zelden voordelig en vaak zelfs nadelig.

Plan zorgkosten in één kalenderjaar

Door zorgkosten te plannen, kun je maximaal belastingvoordeel behalen. Natuurlijk zijn lang niet alle zorg­kosten te voorzien, maar soms wel. Bijvoorbeeld als je nu al weet dat je je gebit de komende jaren wilt laten behandelen. Plan zo’n gebitsrestauratie voor ­zover ­mogelijk in één kalenderjaar. Zorgkosten mogen ­namelijk alleen boven een bepaalde drempel afgetrokken worden. De hoogte van deze drempel hangt af van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, des te hoger de drempel.

Voorbeeld: als je €2500 aan aftrekbare zorgkosten hebt en de drempel is €1000, kun je €1500 aftrekken als je de zorgkosten in één kalenderjaar maakt. Spreid je deze zorgkosten over twee jaar zodat je in elk jaar €1250 betaalt, dan kun je in elk jaar maar €250 aftrekken. De totale aftrek is dan slechts twee keer €250 ofwel €500.

N.B. 1 Ga naar de website van de ­Belastingdienst om te berekenen hoe hoog je drempelbedrag is.

N.B. 2 Ook reis­kosten naar een arts of ziekenhuis zijn ­aftrekbaar. Het gaat om de werkelijke reiskosten, zoals taxikosten en de kosten van de eigen auto.

Schenk slim aan kleinkinderen

Grootouders mogen hun kleinkinderen ook elk jaar belastingvrij geld geven. In 2019 is dit €2173. Dit bedrag wordt ieder jaar aangepast, maar grofweg komt het erop neer dat opa en oma aan een kleinkind in twintig jaar tijd belastingvrij zo’n €42.000 kunnen geven. Als u dit bedrag ineens aan uw kleinkind zou geven, kost dat ruim €7000 schenkbelasting. Behalve als uw kleinkind dit geld gebruikt voor een eigen huis, want dan valt het onder de ‘eigenwoningvrijstelling’ van €102.010.

Een doorgeefschenking kan een mooie manier zijn om extra te schenken aan de kleinkinderen. Dan geef je geld aan je kinderen en zij geven het door aan hun kinderen. Zo kun je kleinkinderen belastingvrij een veel groter bedrag geven. Voor kinderen geldt een vrijstelling van €5428. Dat is heel wat meer dan de vrijstelling van €2173 voor kleinkinderen.

Of de doorgeefschenking een goede oplossing is, hangt af van de omstandigheden. Het nadeel is dat je je kinderen belastingvrij niets meer kunt geven. En het fiscale voordeel is er alleen als je kind één of twee kinderen heeft bij wie het geld terechtkomt. Eén kind profiteert van het volledige bedrag, twee kinderen krijgen ieder €2714. Zodra je zoon of dochter drie kinderen heeft, is het gunstiger om deze drie rechtstreeks ieder €2173 te geven. 

Doe een grote uitgave eerder

Als je meer dan €30.846 aan spaargeld en ander vermogen hebt – of het dubbele voor fiscaal partners – kun je belasting besparen door een geplande grote uitgave naar voren te halen. Denk aan een auto, nieuwe meubels of een verbouwing. De jaarlijkse peildatum van vermogen is namelijk 1 januari en de vrijstelling bedraagt volgend jaar €30.846.

N.B. 1 Als je een (bank)spaarhypotheek hebt, kun je ­overwegen om voor het eind van het jaar premie bij te storten. De rente die je ontvangt, is doorgaans gelijk aan de rente die je betaalt. Overleg dit altijd met de hypotheekverstrekker of een adviseur, omdat dit niet altijd voordelig is.

N.B. 2 Bedenk dat je een ­verlaging van het spaarsaldo op 1 januari 2020 pas merkt bij de ­belastingaanslag over 2020. Die krijg je in 2021.

Schenk slim aan kinderen

Ouders mogen hun kinderen elk jaar belastingvrij geld geven. In 2019 is dat €5428. Je mag kinderen ook belastingvrij eenmalig €26.040 geven. Dit kan zolang de kinderen tussen de 18 en 40 jaar zijn. Op hun 40ste verjaardag mag het nog net, maar daarna niet meer. Is het kind 40-plus, maar je schoonzoon of -dochter nog niet? Dan kun je nog wel €26.040 belastingvrij schenken. Zonder vrijstelling zou je over dit bedrag meer dan €2000 schenkbelasting moeten betalen.

Je mag kinderen tot hun 40ste belastingvrij nog meer geven indien ze dit geld gebruiken voor hun eigen huis. Bijvoorbeeld om een huis te kopen of voor een verbouwing. In 2019 geldt een vrijstelling van €102.010. De kinderen moeten dit geld uiterlijk in 2021 benutten. Als ze dat niet doen, moet er alsnog schenkbelasting betaald worden. Dat loopt dan in de papieren. Over een schenking van €102.010 van ouders aan kinderen moeten ze zo’n €10.000 schenkbelasting betalen.

Doe een ‘periodieke gift’ aan goede doelen

Door giften goed te plannen kun je belastingvoordeel behalen. Giften zijn alleen aftrekbaar voor zover ze uitkomen boven de 1 procent van je verzamel­inkomen in een bepaald jaar (zie ook ‘verzamelinkomen’). Voor periodieke giften geldt geen drempel: die zijn vanaf de eerste euro aftrekbaar. ­Periodieke giften zijn giften die contractueel voor minimaal vijf jaar vastliggen. Door nog in 2019, en niet pas vanaf 2020, zo’n periodieke gift te doen, kun je een klein belastingvoordeel behalen vanwege de nu nog hogere tarieven. Op de website van de Belastingdienst staat een formulier dat je kunt downloaden. Vul het in en stuur het op naar het goede doel.

N.B. 1 De meeste mensen ­geven elk jaar aan dezelfde goede doelen. Door periodiek te schenken – dus voor minimaal vijf jaar – krijgt het goede doel evenveel, maar betaal je zelf minder belasting.

N.B. 2 Je kunt ook belastingvoordeel behalen door eens in de twee jaar te schenken. Dan is er meer kans dat je giften boven de aftrekdrempel komen.

Bron(nen):