Bank mag onbewerkte kopie ID-bewijs niet bewaren

Getty Images

Klanten die zich bij de bank moeten identificeren, zijn verplicht een onbewerkt ID-bewijs te laten zien. Maar de bank mag een kopie van dat ID-bewijs alleen bewaren als de pasfoto wordt afgeschermd en er een watermerk wordt aangebracht.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Een klant van de ABN Amro krijgt in september 2020 het verzoek om opnieuw haar identiteitsdocument aan te leveren. De bank kan op die manier voldoen aan de aangescherpte eisen van de Europese anti-witwasregels. De klant stuurt van haar ID-bewijs nadat zij het burgerservicenummer heeft afgeplakt en op voor- en achterkant ABN Amro heeft geschreven. De bank gaat hier niet mee akkoord en wil een onbewerkte foto of scan van haar ID-bewijs. De klant wil dat niet en stapt naar het Kifid.

Gegevensverwerking

De Geschillencommissie moet bepalen of de bank een foto of scan van een onbewerkt ID-bewijs mag opvragen, vastleggen en bewaren. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen gegevens alleen worden verwerkt tot wat noodzakelijk is voor het doel. Om te voldoen aan de anti-witwasregels moeten banken de identiteit van nieuwe en bestaande klanten controleren. Een bank moet zeker zijn van de identiteit van de klant. Hiervoor is een onbewerkt ID-bewijs noodzakelijk. Bij een bewerkt ID-bewijs zijn de echtheidskenmerken namelijk niet goed leesbaar.

Anders ligt het bij het vastleggen en bewaren van het onbewerkte ID-bewijs. Voor de anti-witwasregels is het niet nodig om de pasfoto vast te leggen. De Geschillencommissie vindt daarom dat de bank bij het bewaren de pasfoto moet afschermen. Ook moet de bank een maatregel nemen om misbruik te voorkomen, bijvoorbeeld door een watermerk aan te brengen.

Bron: Kifid
 

Auteur 
  • Perry van Dijk