Blijf van mijn bankrekening af! Hoe boek ik een automatische incasso terug?

Getty Images

Bedrijven kunnen geld van uw rekening halen met automatische incasso’s. Vaak werkt dat handig, maar soms wordt er onterecht of teveel afgeschreven. Hoe zorgt u dat bedrijven met hun vingers van uw bankrekening blijven?

Een bedrijf heeft geld van uw rekening gehaald en wilt dat geld terughebben. Er zijn twee situaties denkbaar.

1. U heeft nooit toestemming gegeven om het geld af te schrijven. De incasso is onterecht.

U moet hierover eerst klagen bij het bedrijf dat de incasso heeft gedaan. Kunt u dit niet achterhalen of werkt het bedrijf niet mee, dan stapt u naar uw bank. Dit moet u doen binnen een jaar na de onterechte incasso.

Dan start uw bank een procedure 'Melding Onterechte Incasso' met de bank het bedrijf dat de incasso heeft gedaan. De banken controleren vervolgens of u nu wel of niet een geldige machtiging heeft gegeven. Zoniet, dan krijgt u het geld teruggeboekt op uw rekening. De procedure duurt ongeveer een maand.

Wanneer is een incasso onterecht? Als u helemaal nooit een machtiging hebt afgegeven, dan is de incasso uiteraard ongeldig. Maar een incasso is bijvoorbeeld ook onterecht als:

 • U geen handtekening hebt gezet. Een machtiging afgegeven over internet is in feite dus niet geldig, tenzij u het formulier hebt uitgeprint, ondertekend en opgestuurd. Maar zolang u geen bezwaar maakt, gaat de incasso gewoon door. Vandaar dat internetmachtigingen zonder handtekening vaak toch gewoon gebruikt worden.
 • U niet wist dat u tekende voor een machtiging (oftewel u bent om de tuin geleid).
 • Er een ander naam, bedrag of product genoemd staat op de machting dan op de overeenkomst (offerte of rekening) die u heeft van het bedrijf.
 • U de machtiging hebt afgegeven voor iets anders dan waarvoor werd geïncasseerd. Denk aan een kabelbedrijf dat u geld in rekening brengt voor extra zenders, terwijl alleen een machtiging hebt gegeven voor het standaardpakket.
 • Er een te hoog bedrag is geïncasseerd.
 • De machtiging door een ander gegeven is, die niet bevoegd is voor uw rekening.
 • U de machting eerder al had ingetrokken.
 • Er bij de incasso geen naam staat van het bedrijf dat de incasso doet.

Voor telefonische machtigingen gelden nog extra regels. Een telefonische machtiging is ongeldig als:

 • Het verzoek tot machtiging is gedaan door een bedrijf, waar u niet eerder contact mee heeft gehad. Kortom, in ongewenste reclametelefoontjes mag u niet om een machtiging gevraagd worden, en als u die wel hebt afgegeven, is hij ongeldig.
 • Het bedrijf voldoet niet aan de bankeisen voor telefonische machtigingen.

Als een bedrijf onterecht geld bij u heeft weggehaald, dan kunt u natuurlijk ook nog langer dan een jaar na dato bezwaar maken. Alleen zal uw bank dan niet meer meewerken aan het terugboeken van de incasso. Maar u kunt langs andere wegen uw geld terughalen, bijvoorbeeld door een incassobureau of een deurwaarder in te schakelen. Afhankelijk van de soort transactie waar het om ging, moet u alleen rekening houden met de wettelijke verjaringstermijn van twee, vijf of vaak wel twintig jaar.

2. U heeft wel een machtiging afgegeven, maar u heeft zich bedacht.

U heeft gezegd dat het bedrijf geld van uw rekening mag halen. Maar achteraf denkt u toch: doe maar niet. In sommige gevallen kan dat. Als het mogelijk is, dan is de bedenktermijn meestal dertig werkdagen. Binnen deze termijn kunt u het geld laten terugboeken door uw bank, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven.

Terugboeken kan meestal door de klantenservice van uw bank te bellen of via internetbankieren. U kunt ook formulieren halen bij uw bank of het postkantoor. Voor terugboeken van een incassso gebruikt u de zogenaamde 'gele kaart' die u invult en opstuurt naar uw bank.

Voor verschillende soorten machtiging gelden verschillende bedenktermijnen.

Doorlopende machtiging

Doorlopende machtigingen worden gebruikt door allerlei bedrijven om elke week, maand of jaar uw energienota, telefoonrekening, abonnementsgeld en dergelijke te innen. U kunt deze bedragen altijd binnen 30 kalenderdagen laten terugboeken door uw bank. Het maakt niet uit de machtiging schriftelijk of telefonisch was.

Als u vervolgens ook wilt dat er in toekomst geen geld meer wordt afgeschreven, dan kunt de machtiging intrekken. Dit doet u met een briefje naar het bedrijf. Een voorbeeldbrief vindt u hier. Ook kunt formulieren hiervoor ophalen bij uw bank, een zogenaamde 'rode kaart' die u moet opsturen naar het bedrijf waar u de machting aan had gegeven.

Trekt het bedrijf zich niets aan van dat u de machtiging hebt ingetrokken? Dan kunt u uw bank ook vragen om uw rekening te blokkeren voor automatische incasso's naar het desbetreffende bedrijf. Een bedrijf kan dit overigens omzeilen door een ander rekeningnummer te gebruiken.

Eenmalige machtiging

Als u een eenmalig iets bestelt op internet of via een bonnetje uit de krant, dan geeft u doorgaans een eenmalige machtiging af. Het bedrijf mag dan de kosten van dat leuke wijnboek van uw rekening halen, maar daarna moeten ze weer met hun vingers van uw geld afblijven. Meestal vult u hiervoor een bonnetje in dat u vervolgens ondertekent, maar eenmalige machtigingen worden ook telefonisch afgegeven of zelfs over internet. Die laatste zijn door het ontbreken van de handtekening eigenlijk ongeldig.

Eenmalige, schriftelijk afgegeven machtigingen kunt u niet intrekken. Een onterechte incasso kunt u natuurlijk wel terugboeken!

Als u de eenmalige machting per telefoon hebt afgegeven, dan kunt u hem wel laten terugboeken. Dat moet dan weer binnen 30 kalenderdagen.

Er geldt ook een uitzondering voor eenmalige schriftelijk machtigingen die u hebt afgegeven voor acties voor een goed doel. Deze kunt u wél laten terugboeken, en wel binnen dertig kalenderdagen.

Machtiging voor loterijen: speciale regels

Voor machtigingen die u hebt gegegeven aan een loterij, gelden strengere regels. Dit is uiteraard gedaan om te voorkomen dat mensen hun inzet gaan laten terugboeken als dat blijkt dat ze niets gewonnen hebben! Een schrfitelijke machtiging voor een loterij kunt u nooit terugboeken. Een telefonische machtiging wel, maar dat moet dan binnen vijf werkdagen, in plaats van dertig kalenderdagen.

Teruggeboekt, en dan?

Als het bedrijf ziet dat u het geld hebt teruggeboekt, dan is de kous daarmee natuurlijk niet af. Als u geld schuldig bent aan het bedrijf, dan verandert dat niet nadat u het geld hebt laten terugboeken. Het bedrijf kan incassobureaus of de deurwaarder op u af sturen om alsnog het geld van u te krijgen.

Auteur 
 • Maarten van Wijk