Discriminerende organisaties nemen maatregelen

Het leeuwendeel, 86 procent, van de organisaties die volgens het College voor de Rechten van de Mens discrimineerden, hebben maatregelen genomen en het oordeel van het College opgevolgd.

Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Discriminatiezaken van het College. In 2019 kwamen er 4730 vragen en meldingen binnen over mensenrechten en gelijke behandeling. Dat waren er meer dan in 2018. De Nashville-verklaring, het vaccinatiebeleid en het plan om kunstmatige inseminatie voor lesbische en alleenstaande vrouwen niet meer te vergoeden, hebben tot aanzienlijk meer meldingen geleid.

De meeste vragen en meldingen gingen over discriminatie op grond van geslacht, op de voet gevolgd door discriminatie vanwege een handicap of chronische ziekte en daarna seksuele gerichtheid.

Het College ontving 541 verzoeken om een oordeel en in 140 zaken heeft het College uitspraak gedaan over discriminatie. 86 procent van de discriminerende organisaties volgden het oordeel op door maatregelen te nemen. Deze maatregelen variëren van het aanpassen van procedures en het voorlichten van eigen personeel tot aan het aanbieden van excuses aan benadeelden of het geven van een schadevergoeding.

Bron(nen):