Kamer wil Geschillencommissies behouden

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de subsidie voor de Geschillencommissies behouden. In september heeft de minister van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt dat hij de subsidie wilde stopzetten. SP-kamerlid Michiel van Nispen heeft een amendement tegen deze bezuiniging ingediend. GroenLinks, ChristenUnie, D66, VVD en PvdA hebben het amendement mede ondertekend.

Consumentenbond, VNO-NCW, MKB Nederland en de ANWB hebben zich de afgelopen tijd ingezet om de bezuiniging van tafel te krijgen. Deze organisaties wijzen erop dat de plannen van het ministerie niet stroken met de verplichting die de overheid heeft om te zorgen dat consumenten toegang hebben tot buitengerechtelijke geschilbeslechting. Ook menen zij dat het schrappen van de subsidie een schijnbezuiniging is, omdat consumenten dan hun recht moeten halen bij de rechter. Dat leidt tot veel meer kosten voor de rechtspraak. Vorig jaar is eenzelfde voorgenomen bezuiniging ook al teruggedraaid door een meerderheid in de Tweede Kamer.