Kifid behandelt meer klachten

Oudere dame aan de telefoon
Getty Images

Kifid heeft in 2023 meer klachten ontvangen en behandeld. Van de 3.201 behandelde klachten zijn er 1.664 naar tevredenheid van consument en financiële dienstverlener opgelost met bemiddeling. Dat is meer dan de helft. In 997 klachtzaken heeft het Kifid een uitspraak gedaan.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2023. Bij 40 procent van de succesvol bemiddelde 1.664 klachten waren banken betrokken. Financiële adviseurs en schadeverzekeraars werkten mee aan respectievelijk 26 procent en 25 procent van het aantal bemiddelingsresultaten.

Bij de zaken waarin het Kifid een uitspraak heeft gedaan, heeft de consument in ongeveer een kwart van de gevallen gelijk gekregen. Financieel dienstverleners wonnen in driekwart van de zaken waarin uitspraak werd gedaan.

Onbehandelbaar

In 2023 heeft het Kifid 5.616 klachten ontvangen, ruim 500 klachten meer dan in 2022. Het aantal niet—behandelbare klachten nam met ruim 250 toe 2.537. De meest voorkomende reden dat een klacht niet behandeld kan worden is het ontbreken van stukken. Het Kifid vraagt dan enkele malen om de stukken zodat de klacht alsnog in behandeling kan worden genomen. Meer dan 800 mensen dienden een klacht in die niet eerst was voorgelegd aan de financiële dienstverlener. In zo'n geval stuurt het Kifd de klacht door naar de financiële dienstverlener, als de klager daarmee akkoord gaat.

Verdeling

Schadeverzekeringen leveren met 28 procent het grootste aandeel behandelde klachten op. Het aandeel klachten over bankzaken daalde in 2023 van 28 naar 24 procent. Daarentegen steeg het aantal klachten over hypotheken van 13 naar 16 procent. Het aantal klachten over kredietregistratie (bkr) is stabiel op 14 procent. Klachten over levensverzekeringen en beleggingszaken zijn gestegen naar respectievelijk 12 en 7 procent.

Auteur