Mag een verzekeraar de premie verdubbelen?

Als een verzekeraar de verzekerde tijdig en correct informeert, mag de verzekeraar de premie dan op de vervaldatum fors verhogen, of zelfs meer dan verdubbelen?

Ja, dat mag.

Dat blijkt uit twee uitspraken van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. In beide zaken ging het om een premieverhoging van een woonverzekering van Centraal Beheer. Volgens de polisvoorwaarden is premieverhoging toegestaan bij verlenging van de verzekering of bij erg veel schades.

In de ene zaak stuurde Centraal Beheer een brief dat de verzekering over zes weken vernieuwd zou worden. De jaarpremie zou stijgen van 201,44 euro naar 420,04 euro. In de andere zaak zou de jaarpremie stijgen van 335,17 euro naar 652,50 euro. In beide gevallen stappen de verzekerden naar het Kifid. Niet alleen zijn ze het oneens met de forse premieverhoging, ze vinden de stijging ook onvoldoende gemotiveerd.

Eenzijdig

Bij de Geschillencommissie draait het om de vraag of de verzekeraar eenzijdig de premie mag aanpassen. In principe mag iedere verzekeraar zelf vaststellen voor welke risico´s zij wel of geen dekking geeft. Maar een verzekeraar mag daarbij geen onredelijke voorwaarden stellen. De Gechillencommissie vindt een premieverhoging bij verlenging geen onredelijke voorwaarde zolang de verzekerde ruim van te voren wordt geïnformeerd.Daarbij speelt mee dat de verzekerde bij premieverhoging de verzekering mag opzeggen en kan overstappen naar een andere verzekeraar. In dit geval zijn beide verzekerden ruim een maand van te voren op de hoogte gesteld. De Geschillencommissie vindt dat voldoende en daarom is de premieverhoging toegestaan, ook al gaat het om ongeveer een verdubbeling.

Bron: Kifid [1] en [2]