Nieuwe energietoeslag minima

Energielabel
Getty Images

Huishoudens met een laag inkomen krijgen dit jaar een energietoeslag van maximaal 1300 euro. Huishoudens die in 2022 ook een energietoeslag ontvingen, of een uitkering van de gemeente hebben, krijgen de toeslag automatisch. Anderen kunnen de toeslag aanvragen bij de gemeente.

Begin oktober heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. De gemeente bepaalt het bedrag van de toeslag. Veel gemeenten, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, hebben in 2022 de energietoeslag van 1300 euro verhoogd met 500 euro. Huishoudens met een lager inkomen ontvingen in de periode met extreem hoge energieprijzen 1800 euro. Dit najaar ontvangen ze de resterende 800 euro.

Andere gemeente, zoals Rotterdam, hebben in 2022 alleen de energietoeslag van 1300 uitgekeerd. Inwoners met een laag inkomen in die gemeenten ontvangen dit jaar nog eens 1300 euro.

Gevolgen voor toeslagen

Voor de meeste mensen heeft de energietoeslag geen gevolgen voor andere toeslagen, zoals de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebondenbudget. En ook niet voor een uitkering. De energietoeslag wordt niet meegeteld als inkomen. Als u energietoeslag krijgt, gaan andere toeslagen of uitkeringen dus niet omlaag.

Auteur