Onderzoek naar levenstestamenten

Onderzoekers van de Vrije Universiteit en het NSCR (Nederands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving) gaan onderzoek doen naar ´het levenstestament in de praktijk´. De onderzoekers zijn vooral benieuwd naar ervaringen van drie groepen mensen.

Het gaat om mensen die onlangs een levenstestament hebben afgesloten, om mensen die al langer een levenstestament hebben en om mensen die zijn aangewezen als vertegenwoordiger of gevolmachtigde. De onderzoekers willen iedere deelenemer ongeveer een uur interviewen.

Een levenstestament is vrij nieuw. Met een levenstestament kan iemand voorzorgsmaatregelen treffen voor de toekomst. In een levenstestament worden financiële, medische en persoonlijke wensen vastgelegd. Daarbij wordt een vertegenwoordiger of gevolmachtigde aangewezen die deze wensen gaat uitvoeren als de persoon dat zelf niet meer kan.

Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Rieneke Stelma-Roorda (Onderzoeker faculteit Rechten van de Vrije Universiteit in Amsterdam) door een email te sturen naar h.n.roorda@vu.nl of te bellen met 06-83457462.

Bron(nen):