Schuldig nalatig afgeschaft

Schulden
Getty Images

De Eerste Kamer heeft medio oktober ingestemd met het wetsvoorstel 'Afschaffen Schuldig Nalatig'. Dit zorgt ervoor dat burgers met premieschulden niet meer levenslang gekort worden op hun AOW. De plicht tot betaling van de AOW-premie blijft wel staan. De SVB is in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de exacte inwerkingsdatum.

Dit meldt de SVB. Iedereen die in Nederland woont of werkt is meestal verplicht verzekerd voor de AOW en is daarom premieplichtig. Burgers kunnen op hun AOW-recht worden gekort als zij niet volledig kunnen voldoen aan de AOW-premieplicht. Dit wordt schuldig nalatig genoemd. 

Bij de toekenning van de AOW-uitkering kan per kalenderjaar dat niet is voldaan aan de AOW-premieplicht een korting worden toegepast van twee procent.

Op dit moment hebben ongeveer vijftienduizend ouderen te maken met deze maatregel. Daarnaast hebben ruim tweehonderd duizend mensen een aantekening Schuldig Nalatig. Zij hebben de AOW-leeftijd nog niet bereikt. In de toekomst worden zij niet meer gekort op hun AOW.

Bron: SVB
 

Auteur 
Bron 
  • Svb