Wat verandert in 2016

Getty Images

Komt er wat bij? Of gaat er wat vanaf? De belangrijkste plannen en maatregelen voor 2016 op een rij met de gevolgen voor uw portemonnee.

Lagere tarieven

Werkenden betalen in 2016 minder belasting. De tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan omlaag met 1,85 procent en de bovengrens van het belastbaar inkomen in de derde belastingschijf wordt verhoogd met €8836.

Tarieven

Belastbaar inkomen meer dan... Maar niet meer dan... Tarief (incl. premies volksverzekeringen) voor jonger dan AOW- leeftijd Tarief (incl. premies volksverzekeringen) voor AOW-leeftijd en ouder *
€0 €19.922 36,55% 18,65%
€19.922 €33.715 40,40% 22,50%
€33.715 €66.421 40,40% 40,40%
€66.421 n.v.t. 52% 52%

*Voor mensen die vóór 1946 geboren zijn, geldt een iets hogere bovengrens in de tweede belastingschijf (en dus ondergrens in de derde belastingschijf): €34.027 in plaats van €33.715.

Vroeggepensioneerden

Vanaf 1 januari 2016 vervalt de tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden. Dat scheelt maximaal €61 per jaar.

Spaarloon

Vanaf 2016 vervalt de vrijstelling voor de spaarloonregeling. Hebt u op 1 januari 2016 nog een geblokkeerd spaartegoed dat onder de spaarloonregeling valt? Dan moet u dit opgeven bij uw bezittingen.

Ouderentoeslag vervalt

AOW’ers met weinig ander inkomen maar met een goedgevulde spaar­rekening, krijgen vanaf ­volgend jaar geen ouderentoeslag meer. Hierdoor gaan zij meer belasting ­betalen en kunnen er ­gevolgen zijn voor andere toeslagen, zoals de huur- en zorgtoeslag. Wat de gevolgen van de afschaffing ‘ouderentoeslag’ voor u zijn, kunt u met een rekentool checken op www.wijzeringeldzaken.nl.

Extra vrijstelling
De ouderentoeslag is een extra vrijstelling voor spaargeld die geldt voor AOW’ers met een laag inkomen. Iedere belastingbetaler heeft een vrijstelling van €21.330 aan vermogen in box 3. Over deze vrijstelling is geen ­1,2 procent vermogensrendementsheffing verschuldigd. AOW’ers met een inkomen tot €14.431 hebben voor 2015 nog een extra vrijstelling van €28.236. Bij een inkomen tussen de €14.431 en €20.075 is de vrijstelling de helft. Vanaf 2016 betalen alle AOW’ers dus ook 1,2 procent belasting over het vermogen boven €21.330.

Let op de toeslagen!
De hoogte van het vermogen bepaalt ook het recht op ­­huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget. Wie op 1 januari 2016 boven de vermogensgrens voor deze toeslagen komt, verliest het recht op ­toeslag. Toeslagen worden ­uitgekeerd als voorschot. Pas na afloop van het jaar berekent de fiscus definitief de toeslag. Wie volgend jaar geen recht meer heeft op toeslagen, kan deze zelf stopzetten. Anders moet de toeslag later worden terugbetaald.

Werkbonus schuift op

In 2016 kunt u pas ­vanaf 62 jaar in aan­merking komen voor het fiscale voordeel van de werkbonus. In 2015 was dit vanaf 61 jaar.

Afkoop lijfrente anders belast

Hebt u een lijfrente afgekocht? Dan moest u tot en met 2014 het totaalbedrag opgeven van de betaalde premies. Ook als de afkoopsom lager was. Dat trof slachtoffers van woekerpremies extra. Dit is met terugwerkende kracht aangepast. U moet nu altijd de afkoopsom invullen.

Zorgverzekering

Het eigen risico in de zorgverzekering stijgt met €10 naar €385. De zorgpremie gaat ook omhoog. De kosten voor het basispakket verschillen natuurlijk per verzekeraar, maar gemiddeld betalen consumenten in 2016 naar verwachting €92 meer dan het jaar ervoor.

[ITEMADVERTORIAL]

Zorgtoeslag iets omhoog

Voor alleenstaanden met een inkomen tot €27.012 stijgt de zorgtoeslag in 2016. De maximale zorgtoeslag wordt €83 per maand (was €78 per maand). Ook voor mensen met een toeslagpartner gaat de zorgtoeslag omhoog.

In het basis-pakket

Aan de basisverzekering 2016 wordt de vergoeding van een sportarts toegevoegd.

Eigen bijdrage Zorgkosten

Naast een premie voor de zorgverzekering betaalt iedereen een inkomens­afhankelijke bijdrage voor zorgkosten. Voor werknemers daalt deze in 2016 van 6,95 naar 6,75 procent. Voor zelfstandige ondernemers, zzp’ers en gepensioneerden stijgt deze bijdrage juist van 4,85 naar 5,5 procent – geheven over maximaal €52.765 (was €51.976).

Auto van de zaak

De normen voor een lage bijtelling worden steeds strikter, want hoe meer CO2 de auto uitstoot, hoe hoger de bijtelling. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Is het kenteken afgegeven in 2016? Dan geldt de bijtelling van de tabel hieronder.

CO2-uitstoot per kilometer Soort brandstof Percentage van de cataloguswaarde
0 gram Alle brandstoffen 4%
0 t/m 50 gram Alle brandstoffen 15%
51 t/m 106 gram Alle brandstoffen 21%
Hoger dan 106 gram Alle brandstoffen

25%

BPM omlaag

De aanschafbelasting BPM gaat tot 2020 geleidelijk omlaag, met in totaal 12 procent.

Huurprijs anders berekenen

Iets later dan verwacht, maar sinds 1 oktober 2015 is het puntenstelsel voor sociale huurwoningen aangepast. In het nieuwe woningwaarderingsstelsel gaat de WOZ-waarde een grotere rol spelen. U kunt deze WOZ-waarde opvragen bij de verhuurder of de gemeente. Door de nieuwe regels kan de maximale huurprijsgrens hoger of lager uitpakken. Huurders die nu de voor hun woning geldende maximale huurprijs betalen, doen er goed aan de maximale huurprijs onder het nieuwe stelsel te berekenen en eventueel huurverlaging aan te vragen. Dat kan met een brief die u kunt downloaden via www.huurcommissie.nl.

In populaire wijken kan de huurprijs stijgen
In populaire wijken, met een relatief hoge WOZ-waarde, kan de maximale huurprijs juist stijgen. Dat betekent niet dat de huur zomaar omhoog kan, want de huur mag jaarlijks maximaal één keer worden verhoogd.

Vrijstelling erftaks voor mantelzorger daalt

Kinderen die mantelzorgen kunnen vanaf 2016 niet langer profiteren van de ruimere vrijstelling erfbelasting van ruim €600.000. Die vrijstelling voor het zorgende kind daalt naar €20.047. Voor derden die mantel­zorgen daalt de vrijstelling zelfs naar €2000. Tot 2016 konden mantel­zorgers onder voorwaarden gebruik maken van de hoge erfbelastingvrijstelling die ook geldt voor partners. 

Aftrek hypotheekrente

De hypotheek-rente is aftrekbaar tot 50,5 procent (was 51 procent).

Huurbescherming

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst werkt aan een wetsvoorstel dat meer vormen van tijdelijke verhuur mogelijk maakt. De exacte details zijn bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet ­bekend, maar Blok denkt daarbij onder meer aan de mogelijkheid voor corporaties om de huur op te zeggen op het moment dat de kinderen het huis uitgaan, zodat er een ander groot gezin in de woning terecht kan. De Woonbond, belangenbehartiger van huurders, ziet de plannen als een aanval op de huurbescherming.

Huurtoeslag

Blijft gelijk. De voorgenomen bezuinigingen zijn van tafel.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2016 met drie maanden verhoogd naar 65 jaar en 6 maanden. Dat betekent zes maanden langer AOW-premies ­betalen en zes maanden later de eerste AOW-­uitkering ontvangen.

Postzegel duurder

De prijs van de binnenlandse postzegel gaat volgend jaar omhoog naar €0,73. In 2006 kostte een postzegel nog €0,39. De prijs voor het bezorgen van een standaardpakketje in Nederland blijft €6,95.

Spaartaks op de schop

De vermogensrendements-heffing gaat in 2017 veranderen. Kleine spaarders betalen minder belasting, mensen met veel vermogen betalen straks juist meer. Dat maakt het niet eenvoudiger: er komen drie schijven in box 3 met onderscheid tussen spaargeld en beleggingen. Tot €25.000 per persoon betaalt u vanaf 2017 geen belasting.

Belastingvrij Schenken: tot €100.000

De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor een eigen woning gaat per 1 januari 2017  structureel omhoog naar €100.000. Deze vrijstelling geldt niet ­alleen voor de kinderen, maar voor iedereen.

Auteur 
  • Erik Bogaards