Erfbelasting verschuldigd over schenkingen gedaan vlak voor overlijden?

Mijn moeder is onlangs volledig onverwachts overleden. Mijn vader leeft nog. Twee maanden geleden hebben mijn ouders nog behoorlijk grote bedragen aan ons (de kinderen) geschonken. Aangezien het om bedragen boven de algemene vrijstelling gaat, zijn wij hierover schenkbelasting verschuldigd. Nu heb ik begrepen dat deze schenkingen ook meetellen voor de erfenis. Betalen wij hier dan zowel schenk- als erfbelasting over?

Het klopt inderdaad dat schenkingen die gedaan zijn binnen 180 dagen voor een overlijden meetellen voor de berekening van de erfbelasting. Deze regel is opgenomen om te voorkomen dat men vlak voor een overlijden door middel van schenkingen vermogen overhevelt waardoor er gebruik wordt gemaakt van de tariefsprogressie in de Successiewet om daarmee de erfbelasting te verminderen. Dit is helaas ook zo als er geen opzet in het spel is.

De eventueel al betaalde schenkbelasting mag hierop in mindering worden gebracht of wordt verrekend met de verschuldigde erfbelasting. Verder is voor u van belang dat de schenkingen door uw ouders samen zijn gedaan. Ervan uitgaande dat uw ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd dan komen deze schenkingen slechts voor de helft ten laste van het vermogen van uw moeder. De andere helft komt ten laste van het vermogen van uw vader. Dit betekent dat deze 180-dagenregeling ook maar op de helft van de waarde van de schenking van toepassing is.

N.B. Deze fictiebepaling geldt overigens niet als het gaat om de verhoogde vrijstellingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar (voor een bijzondere studie of voor de eigen woning).

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.