Exen schenken aan kinderen en de schenkingsvrijstelling

Zo aan het eind van het jaar kwam de volgende vraag bij mij op. Mijn ex-echtgenote heeft dit jaar aan onze vier kinderen het jaarlijks vrijgestelde bedrag geschonken. Eigenlijk wil ik dat ook nog wel doen. Hoeveel mag ik aan mijn kinderen onbelast schenken?

De standaardregel is dat schenkingen binnen een kalenderjaar door dezelfde schenker aan dezelfde ontvanger worden aangemerkt als één schenking voor het gezamenlijke bedrag van deze schenkingen.

Echter, in uw situatie zijn we er daarmee nog niet. Voor schenkingen van ouders aan kinderen geldt namelijk nog een bijzondere regeling, die inhoudt dat in één kalenderjaar gedane schenkingen bij elkaar worden opgeteld en als één schenking worden beschouwd. Dit gebeurt ongeacht of de ouders apart dan wel gezamenlijk hebben geschonken. En voor uw situatie in het bijzonder is van belang dat dit ook van toepassing is in het geval dat de ouders gescheiden zijn.

U mag dus wel schenken maar uw kinderen zijn voor het bedrag dat door u en uw ex in totaal geschonken is boven de vrijstelling van €5.515 (2020) schenkbelasting verschuldigd.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.