Het huis van de buurman kopen

Vraag van de week

Buurman
Getty Images

Mijn al zeer oude buurman wil als dank voor de jarenlange ondersteuning zijn woning aan mij verkopen, voor een bedrag onder de WOZ-waarde. Waar moeten we aan denken en zijn er alternatieven denkbaar?

Wanneer de buurman de woning aan u verkoopt onder de WOZ-waarde schenkt hij het verschil tussen de WOZ-waarde en de aankoopprijs aan u. Deze schenking is belast met 30% voor zover dit verschil minder bedraagt dan €138.425; daarboven met 40%. Bovendien moet u overdrachtsbelasting van 10,2% betalen en de kosten van de notaris.

Wanneer u de buurman de koopprijs (gedeeltelijk) schuldig blijft, moet u met de buurman een rente overeenkomen die u verschuldigd bent over het gedeelte van de schuldig gebleven koopsom. De buurman en u hebben na de transactie een bezit in box 3 dat voor u - en als de buurman de volledige koopsom niet op een spaarrekening zet voor allebei - tegen bijna 2% netto belast is. Kortom, dit wordt een dure operatie.

Een alternatief is dat u de woning per testament toebedeeld krijgt, tegen betaling van de overeengekomen prijs of een percentage van de WOZ-waarde. Is de prijs lager dan de WOZ-waarde dan betaalt u over het verschil erfbelasting, die is even hoog als de schenkbelasting. U hoeft in dat geval geen overdrachtsbelasting te betalen en ook de notariskosten zullen lager uitvallen. Bovendien is er - zolang de buurman leeft - bij hem geen sprake van bezit in box 3 (en bij u uiteraard ook niet). Er is dus veel voor te zeggen dat de buurman een testament maakt en dat hij u daarin bijvoorbeeld een legaat van de woning tegen (gedeeltelijke) inbreng toedeelt. 

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel