Kan ik mijzelf onterven?

Vraag van de week

Onterven en schenken
Getty Images

Ik heb een slechte verhouding met mijn ouders en ik wil later ook niets van hen erven. Kan ik mijzelf onterven door hen een brief te schrijven of bij de notaris een verklaring af te leggen dat ik nu al af zie van hun erfenis?

U kunt een dergelijke brief wel schrijven of de notaris die verklaring laten opstellen, maar zolang uw ouders u niet onterfd hebben bent en blijft u volgens de wet gewoon de erfgenaam van uw ouders. Wel kan uw verklaring voor uw ouders een geruststelling zijn als zij u al wilden onterven. Uw verklaring is echter een eenzijdige rechtshandeling en daardoor altijd door u weer herroepbaar.

Niet (willen) erven van een erflater doet u dan ook het beste door de erfenis die u mag ontvangen na he overlijden van de erflater te verwerpen. Dat doet u door het formulier Verklaring nalatenschap meerderjarige erfgenaam in te vullen en samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en een kopie van de akte van overlijden van de gemeente naar de griffie van de rechtbank te sturen in de regio waar de overledene het laatste woonde.

Maar pas op, wanneer u verwerpt, erven vervolgens uw afstammelingen als uw plaatsvervangers. Verwerpen ook zij dan komen hun kinderen in de plaats om te erven enz. enz. Is of zijn de laatste in lijn minderjarige kinderen dan moet de rechter beslissen of het in het belang is van het minderjarige kind om te verwerpen. Om dat te kunnen doen moet u een boedelbeschrijving van de verschillende bezittingen en schulden aanleveren, waaruit blijkt of de nalatenschap negatief of positief is alleen dan zal de rechter een besluit nemen. Laten uw ouders een positieve nalatenschap na, dan kunt u wel verwerpen maar kan de nalatenschap uiteindelijk toch bij leden van uw gezin terecht komen, in het uiterste geval bij de minderjarige (achter) kleinkinderen. Heeft u geen kinderen dan eindigt de erfenis bij uw verwerping.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur 
  • Redactie
Bron 
  • Proud to be Senior