Samenwonen en erfbelasting

Vraag van de week

Laptop
Getty Images

Mijn vriend en ik wonen al enige tijd samen in mijn huis. Onlangs kwam het onderwerp erven ter sprake en dat heeft me toch aan het denken gezet. Ik weet dat we een testament nodig hebben, maar hoeveel erfbelasting is mijn vriend verschuldigd?

Wanneer twee personen die niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, elkaar tot erfgenaam willen benoemen, dan moeten ze daarvoor een testament laten opstellen. Bij gehuwden en geregistreerden gaat dat automatisch. Personen met een samenlevingsovereenkomst kunnen via een verblijvingsbeding de gemeenschappelijke zaken laten overgaan (al dan niet tegen inbreng) als een soort testament light, alleen de privébezittingen vererven naar de wettelijke erfgenamen van de overledene.

Voor de erfbelasting werkt dat ongeveer hetzelfde; gehuwden en geregistreerd partners zijn voor de Successiewet automatisch de partner met de vrijstelling erfbelasting die daarbij hoort van €723.526 in 2023. Samenwoners die een samenlevingsovereenkomst laten maken moeten zes maanden wachten voordat ze de partnervrijstelling erfbelasting hebben. Is er geen samenlevingsovereenkomst maar wel een testament en wonen de twee personen aantoonbaar tenminste vijf jaar op het zelfde adres, dan is ook de partnervrijstelling erfbelasting van toepassing.

Samenwoners die het goed willen regelen voor hun partner moeten dus in actie komen terwijl gehuwden en geregistreerd partners sinds 2003 door de wet beschermd worden.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.