Vraag van de week: Gespreid schenken

Mijn vrouw en ik schenken onze kinderen een paar keer per jaar een bedrag; alles bij elkaar net wat minder dan de vrijstelling schenkbelasting voor kinderen. Nu hoorden we laatst dat die vrijstelling er alleen is wanneer je een bedrag ineens schenkt. Dat zou zeer nadelig voor onze kinderen zijn, maar klopt het wel?

Nee, schenken mag u doen op de manier die het beste bij u past. Zo schenken sommigen in de decembermaand de volledige vrijstelling, terwijl anderen het meer doen in de vorm van een maandelijks bedrag en/of bij grote aankopen of reparaties aan de auto. Wanneer het totaal van de schenkingen het vrijgestelde bedrag (€ 5.515 in 2020) overschrijdt, moet de ontvanger aangifte schenkbelasting doen. Die aangifte kan digitaal via de site van de Belastingdienst.
 
De gespreide schenkingen gaat niet alleen op voor de jaarlijkse vrijstelling, maar ook voor de jubelton van €103.643 in 2020. U mag het doen van de schenking van de jubelton zelfs over 3 achtereenvolgende jaren uitsmeren. De ontvanger moet dan in ieder jaar bij de aangifte schenkbelasting opnieuw een beroep doen op de verhoogde schenkingsvrijstelling. En de ontvanger moet op elk moment dat hij een deel van de schenking ontvangt tussen 18 en 40 jaar oud zijn. In het tweede en derde jaar van een uitgesmeerde schenking mag daarnaast gebruik gemaakt worden van het bedrag van de jaarlijks vrijgestelde schenking. Die bedragen mag de ontvanger ook vrij besteden.
 
De Belastingdienst legt uw gespreide schenkingen dus geen strobreed in de weg.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.