Vraag van de week: Schenken als bewindvoerder

Ik ben de bewindvoerder over mijn dementerende zus. Na het overlijden van haar man en de verkoop van haar huis staat er een flink bedrag op haar rekening. Dit bedrag zullen wij als broers en zussen waarschijnlijk van haar erven omdat ze geen kinderen heeft en geen testament heeft laten maken. Mag ik als bewindvoerder schenken zodat de erfbelasting later wat minder is?

U stelt een vraag die bij vele bewindvoerders en curatoren speelt. Zij hebben in dergelijke gevallen evenals als u het beheer over een flink bedrag aan spaargeld en zien de toekomstige erfenis voor een deel opgaan aan erfbelasting. Het is dan aantrekkelijk om aan schenken te denken en zo jaarlijks alvast een deel - bij voorkeur - binnen de vrijstelling schenkbelasting over te boeken aan de toekomstige erfgenamen (als die bekend zijn). Soms zijn de argumenten minder nobel en is het schenken vooral bedoeld om de uiteindelijke erfgenamen (vaak een goed doel) minder te laten erven.

Uw vraag laat zich eenvoudig beantwoorden: als er geen schenktraditie was, anders gezegd: als uw zuster niet al voordat u bewindvoerder werd jaarlijks schenkingen deed, mag dat nu ook niet. Andersom is het wel mogelijk: schonk uw zuster al jaarlijks bedragen, dan mag u daar als bewindvoerder mee door gaan.

Uit de jurisprudentie is een rechtszaak bekend waarin de bewindvoerder de controlerend rechter vroeg of hij mocht schenken zonder die schenktraditie. Er is toen een eenmalige schenking toegestaan onder de voorwaarde dat de financiële positie van de schenker niet in gevaar zou komen. Die buffer moest toen ongeveer zo groot zijn als de vrijstelling in box 3 (€ 30.360 in 2019).

Wilt u als bewindvoerder zonder dat er sprake is van een schenktraditie gaan schenken, dan zult u daarvoor vooraf toestemming moeten vragen aan de rechter aan wie u jaarlijks verantwoording aflegt. De ervaring leert dat dit vrijwel nooit wordt toegestaan.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.