Vraag van de week: Zus heeft me onterfd

Ik kom uit een gezin van vier kinderen. Een zus is altijd alleen gebleven en heeft geen kinderen. Nu zij is overleden blijk dat mijn broer en zus in haar testament staan, maar ik niet. Er is nooit iets voorgevallen; mag dat nou zo maar?

Wanneer iemand geen partner of kinderen heeft, kan hij of zij in haar testament een ieder benoemen die hij/zij wenst of juist niet. U schrijft dat er nooit iets is voorgevallen en dat u geen reden ziet om u niet in haar testament op te nemen. Dat is een veel gehoorde klacht bij kinderen en anderen die geen erfgenaam zijn terwijl ze dat wel verwacht hadden. Het is dan ook raadzaam om bij een onterving of in uw geval - wanneer je iemand uitsluit van erven - een consideransen op te nemen in het testament. Dit is een korte verklaring waarin de testateur uitlegt waarom het testament gemaakt wordt zoals het wordt opgesteld door de notaris. Dat scheelt veel vragen en soms ook verdriet.

Ondanks het feit dat uw zuster vrij is om een ieder tot erfgenaam te benoemen of dat juist niet te doen, voelt u zich toch ‘onterfd’. Kinderen kunnen in zo'n geval een beroep doen op hun legitieme. U, als zuster hebt dat recht niet en moet berusten in het feit. U kunt overwegen de notaris die het testament van uw zuster heeft opgesteld te vragen naar zijn aantekeningen. Als die er nog zijn en als daaruit blijkt dat u eigenlijk niet onterfd had moeten worden maar dat uw ‘onterving’ eigenlijk een fout is, kunt overwegen om het testament bij de rechter aan te vechten. Het niet aanwijzen als erfgenaam, kan in het testament door een erfgenaam expliciet uit te sluiten van erven. In het testament staat dan de persoon die niet erft met naam genoemd. Het kan ook indirect, zoals u zus gedaan heeft, door alleen de erfgenamen in het testament op te nemen en de anderen niet te benoemen.

Het is jammer dat uw zus geen reden van uw ’onterving’ heeft opgenomen in het testament; u blijft nu met vraagtekens achter. Willen uw broer en zus u toch wat geven uit de nalatenschap die zijn ontvangen, dan kan dat, maar dan schenken ze u uit hun verkregen erfenis, oftewel uit hun eigen vermogen. Let daarbij op de vrijstelling, die is slechts € 2.208 in 2020.

 

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.