Steeds meer ouderen op de spoedeisende hulp

Er komen steeds meer 75-plussers op de spoedeisende hulp (SEH) terecht. Eén op de vijf posten spreekt van een flinke toename.

Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS. Tweederde van de SEH-posten ziet een stijging van het aantal 75-plussers dat hulp nodig heeft.

Overal in het land

De stijging vindt zowel in de stedelijke omgeving plaats als daarbuiten. In Amsterdam steeg het aantal 75-plussers op de SEH tussen 2014 en 2015 met 10 procent. Het AMC zag de groep 75-plussers op de spoedeisende hulp vanaf 2012 met ruim 15 procent stijgen. Het kleinere Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk kende een stijging van 10 procent.

Meer dan verwacht

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond zag het totaal aantal patiënten op de SEH dit jaar dalen, maar het aantal 75-plussers nam met 6 procent toe. “We kunnen niet bewijzen dat het beleid van de overheid hier invloed op heeft”, zegt de Roermondse SEH-arts Martien Schellart. “Maar de toename is toch meer dan je op basis van de vergrijzing mag verwachten.” 

Kabinetsbeleid

Een kwart van de ondervraagde SEH’s wijst naar het zorgbeleid van de regering. Doordat ouderen steeds langer thuis wonen, stijgt het risico op persoonlijke ongelukken. De NOS ondervroeg 90 SEH’s. 71 daarvan zagen een toename van het aantal 75-plussers op de spoedeisende hulp.

Bron(nen):