Aflosboete vooral voor vermogende ouderen

Bijna een kwart van de eigenwoningbezitters maakte vorig jaar gebruik van de vrijstelling van het eigenwoningforfait omdat zij geen of een kleine hypotheekschuld hebben. Van de helft van deze huishoudens is de hoofdkostwinner 68 jaar of ouder.

Dit meldt het CBS. De vrijstelling van het eigenwoningforfait wegens geen of geringe woningschuld bedroeg in 2016 1,6 miljard euro. Dat is gemiddeld 1470 euro per huishouden. Bij de helft was dit meer, bij de andere helft minder. Deze vrijstelling wordt afgetrokken van het inkomen. Het daadwerkelijke belastingvoordeel voor een huishouden hangt af van het belastingtarief.

Vermogen

Huishoudens die gebruik maken van de vrijstelling van het eigen woningforfait hebben gemiddeld een hoger eigen vermogen dan huishoudens die geen gebruik maken van deze vrijstelling. De waarde van het eigen huis is daarbij niet meegerekend. Het verschil is het grootst voor de leeftijdsgroep van 50 tot 54 jaar. Op hogere leeftijd wordt het vermogensverschil kleiner.

Ook tussen gepensioneerden is er een groot vermogensverschil. Bij een pensioenhuishouden met aftrek van het woningforfait bedraagt het doorsnee vermogen 81 duizend euro. Bij pensioenhuishoudens zonder aftrek is dat 27 duizend euro. Ook het inkomen van huishoudens met vrijstelling is in doorsnee hoger dan het inkomen van huishoudens zonder vrijstelling. Dit geldt voor bijna alle leeftijdsgroepen.

Wet-Hillen

Het huidige kabinet wil de vrijstelling van het eigenwoningforfait stap voor stap in dertig jaar afschaffen. Oppositiepartijen hebben deze kabinetsmaatregel 'aflosboete' gedoopt. De vrijstelling van het eigenwoningforfait wegens geen of een kleine hypotheekschuld staat ook bekend als de Wet-Hillen.

Bron: www.cbs.nl