Aftrek hypotheekrente van te koop staande lege woning

Ik woon inmiddels 15 jaar in mijn koopwoning en heb daar nog 15 jaar een hypotheek op. Sinds een tijd heb ik een nieuwe vriendin aan de andere kant van het land en ik ben van plan om bij haar in te trekken. Mijn eigen woning zet ik binnenkort te koop. Stel dat ik mijn woning niet snel verkocht krijg, kan ik dan de hypotheekrente nog in aftrek brengen en zo ja, hoe lang kan dat nog?

De eigenwoningrente (hypotheekrente) is normaal gesproken slechts aftrekbaar als er sprake is van een eigen woning, oftewel deze woning staat de belastingplichtige als hoofdverblijf ter beschikking. Hierop bestaan gelukkig een paar uitzonderingen. Een van de uitzonderingen is de situatie dat de woning belastingplichtige wel tot hoofdverblijf ter beschikking heeft gestaan maar niet meer staat. In dat geval kan de woning toch aangemerkt blijven als eigen woning. Aan de toepassing van deze regeling zijn wel voorwaarden verbonden. De voorwaarde die voor toepassing van deze bepaling wordt gesteld, is dat de belastingplichtige deze leegstaande woning te koop aanbiedt. Een woning die wordt aangehouden uit speculatieve overwegingen valt niet onder deze bepaling. De woning mag ook niet (tijdelijk) een andere bestemming hebben.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan dan geldt voor u het volgende. Zolang de woning te koop staat en leeg is, valt de woning onder de eigenwoningregeling in box 1, waardoor de rente aftrekbaar blijft. Er is wel een maximale periode van het lopende kalenderjaar plus drie jaar. Als we ervan uitgaan dat u de woning bijvoorbeeld per 1 juni a.s. te koop zet, blijft deze woning nog tot en met 31 december 2020 in box 1. Als de woning dan onverhoopt nog niet verkocht zou zijn, valt de woning vanaf 1 januari 2021 in box 3 en is de rente niet meer aftrekbaar.

N.B. Voor wat betreft het eigenwoningforfait geldt het volgende. Normaal gesproken is op de eigen woning (box 1) het eigenwoningforfait van toepassing. In het jaar dat u verhuisd bent, vult u in uw aangifte het eigenwoningforfait in voor de periode dat u in die woning woonde. Het eigenwoningforfait in de periode dat u niet in die woning woonde, is € 0.

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds kort is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).